İnsana yatırımın en önemli göstergeleri eğitime verilen önem, eğitim alanında oluşturulan proje ve programlardır. Bir ülke, topluluk, aile insan kalitesi ile güçlü ve değerlidir. Eğitim, insan kalitesini belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Sınırların belirsizleştiği, küreselleşen dünyamızda eğitimin de sınırları genişliyor. İletişim, kültür paylaşımı ve evrensel değerler hemen hemen her insanın gündeminde yer alıyor.

HakkimizdaKucuk

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Avrupa Birliği’ne üyelik girişimleri devam ederken Avrupa ülkeleri ile yapılan her ortak girişim ülkemiz ve insanımız adına son derece önemli ve değerlidir.

AB üyeliğinde en önemli safhalardan birisinin de eğitim sistemlerinin tüm üye ülkelerde uyumlu ve bütünleşik bir yapıya kavuşması olduğunun farkında olan Doğa Koleji, öğrencilerin var olan güçlerine ve gelecekteki başarılarına inanarak onlara büyümeyi, gelişmeyi ve öğrenmeyi öğreten; rahatlatıcı, destekleyici, sevgi dolu, işbirlikçi ve değişime açık bir eğitim sistemi uygular.

Doğa Konseptli Eğitim Modeliyle yetişen Doğa Nesli, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörleri öğretmenlerle işbirliği içinde olup, pek çok AB Projesi’ni hayat geçirmektedirler.