20210806_135410

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından 2021-2022 eğitim yılı dönemine “Hizmet İçi Eğitim Seminerleri”nde bir araya geldiğimiz ortaokul ve lise müdürlerimiz, Projeler Koordinatörümüz Dr. Zuhal Yılmaz Doğan tarafından gerçekleştirilen “Proje Geliştirme ve Yönetme” programında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen proje süreçleri hakkında bilgilerini tazelediler.

Programda TÜBİTAK proje yarışmaları başta olmak üzere, ulusal ve uluslarası projelere ilişkin bilgiler paylaşılırken; bilimsel araştırma süreçleri, proje yazımı, akademik dürüstlük ve etik ihlal konularında da okul idarecilerimize sunum gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ KA201 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık Programı bünyesinde İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü birimimizce 2019 yılından bu yana Dublin Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve 8 ortaktan (İrlanda, Belçika, Yunanistan, Polonya, Türkiye, Danimarka) oluşan DALDIS Projesi (Digital Assessment for Learning Informed by Data to Motivate and Incentivise Students – Dijital değerlendirmede geri bildirim yoluyla öğrenme ile öğrencileri motive ve teşvik etme)‘ne ilişkin bilgiler verildi.

Program sonunda ise 22 ve 29 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin sunumunu gerçekleştirdiği proje özetlerini içeren Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı Özet Bildiri Kitapçığı tanıtılırken, Konferans’a en yüksek katılımı sağlayan kampüs idarecilerimize Eğitim Direktörümüz Özgür Kapan’ın katılımıyla plaket ve hediyeler sunuldu.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için daldis.eu adresini ziyaret edebilir ve projelerkoordinatorlugu@dogakoleji.k12.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

twt1 twt2

Disclaimer

TR: Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

EN: Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Comments are closed.