mov-up-renkli

MOV-UP: Early Childhood Education Building sustainable motivation and value paradigm for life

Proje numarası: 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

MOV-UP projesi, EACEA tarafından 2016 yılında fonlanan, 6 ülkeden 7 ortak tarafından yürütülen KA3 Politika Yeniliği İçin Girişimler – Eğitim, Öğretim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Gençlik Projesidir. Proje, ortaklarının iyi uygulamaları üzerine inşa edilecektir ve genç öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan (değerler, motivasyon ve tutumları kapsayan) katılımcı öğretmenlerin becerilerini geliştirecek bir öğretmen eğitimi kursu üretmeyi amaçlamaktadır.
Proje, sürdürülebilir bir motivasyon ve değer paradigmasının oluşmasında, erken çocukluk eğitiminin yetkin öğretmenler tarafından desteklenmesini önermektedir. Öğretmen eğitim kursu, öğretmenlerin ve çocukların kişisel değerlerinin, çoklu ve farklı kültürlerden etkilenen motivasyonlarının toplumsal olarak kabul edilebilir bir çerçeveyle (özellikle de Avrupa temelinde olan) uyumlu hale getirilmesini destekleyecek etik değerlendirmesi, pedagojik analizler için destekleyici yöntemler ve öğretici araçlar sağlayacaktır.
Projenin uzun vadede hedefi ise erken çocukluk döneminde motivasyon, değerler ve tutumlara yeterli dikkat gösterilirse, başarılı bir okul kariyerinin oluşmasına yardımcı olup, sosyal entegrasyonun geliştirilmesi (özellikle göçmen ya da dezavantajlı kökenlerden gelen çocuklar için), erken çocukluk döneminde okul terki, psiko-sosyal sorunlar, madde bağımlılığı, çocuk suçları ve anti sosyal davranışları azaltmaktır.
Buna ek olarak ulusal öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin ve çocukların olumlu ve yapıcı bir diyalog kurmak için kapsamlı öğrenme ortamlarını yapılandırarak becerilerini arttıracak merhamet, empati ve duygusal desteği artırmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların yaşamdaki zorluklara karşı direncini arttıracaktır. Proje, öğrencilerin artan çeşitliliğine hitap etmek ve demokratik değerlerin anlaşılması ve sahiplenilmesini sağlamak için okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerini desteklemektedir.
Öğretmenler tarafından kazanılan ilave becerilerin tüm öğrenciler için olumlu bir etkisi olsa da en yararlı etki, etnik azınlık veya mülteci kökenli ve farklı sosyo-ekonomik risklere maruz kalan çocuklar tarafından hissedilecektir.
dan hissedilecektir.

Ortaklar

Koordinatör: Regional District “Nadezda”, Municipality of Sofia (Bulgaristan)

Proje ortakları:

  • Intercultural Cooperation Foundation (ICCF) (Bulgaristan)
  • Panepistimio Kritis (University of Crete) (Yunanistan)
  • Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) (İtalya)
  • ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. (Türkiye)
  • Universita Ta Malta (Malta)
  • Panevėžio Rajono švietimo Centras (PRSC) (Litvanya)

Daha fazla bilgi için Mov up facebook hesabını takip edebilirsiniz!

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaktadır. Bu eser sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu burada kullanılan içerikten sorumlu tutulamaz.