eduforhealth

EduForHealthy: Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education

Proje No. 2014-1-RO01-KA200-002931

“Okul Eğitiminde Sağlıklı Beslenme Bilincinin Arttırılması (EduFor Healthy)” Projesi, Erasmus+ Programı kapsamında Okul Eğitiminde Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan Stratejik  Ortaklıklar Alanında 2014- 2016 yılları arasında fonlanmıştır.  İki yıl boyunca sürecek olan projemizin genel hedefi kişisel gelişim ve refah için, gençlerin Gıda Bilimi Eğitimiyle ilgili bilinçlenmesini sağlamaktır.

PROJENİN ÖZEL AMAÇLARI

 • Sınıf içi ve dışı faaliyetlerde Beslenme ve Besin Güvenliği Eğitiminin önemini pekiştirmek
 • Ulusal değerlendirmeler ve standartlara ulaşmak için Gıda Bilimleri ile bütünleşik öğretimler uygulamaya imkan sağlayan öğretmen eğitimleri düzenlemek
 • Temel yaşam bilimlerinin önemini vurgulayan deneyimsel öğrenme ve problem temelli öğrenme gibi yenilikçi metotları anaokulundan başlayarak, teşvik ederek geliştirmek
 • Anaokulu ve daha büyük gruplar için adapte edilmiş etkileşimli alıştırmalar ve canlandırmalar sayesinde yeni neslin merak duygusunu ve yaşam bilimleri için isteklerini geliştirmek.
 • Hayat Boyu Sağlıklı Yaşam Davranışları olarak bilinen açık görüşlülük, stres kontrollü, öz-tanıma ve olumlu benlik saygısı, iletişim ve kişiler arası iletişimi teşvik etmek  
 • Formal ve iş üzeri izleme eğitimleri arasındaki uyumsuzluğu en aza indirmek amacıyla öğrencilerin motivasyon ve yaratıcılıklarını ön plana çıkartarak, lisede zanaat için bilimsel ve teknik kariyeri teşvik etmek
 • Gıda Bilimi alanında grup projelerinin gelişimini desteklemek
 • Temel ve Dönüşümsel yeterlilikleri geliştirmek
 • ICT-tabanlı çözümleri kullanarak yaşam bilimleri alanındaki eğitimsel kaynakları geliştirmek

PROJE HEDEF GRUBU

 • Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde eğitim veren öğretmenler
 • Uygulamalı aktivitelerde ortaokul öğrencileriyle etkileşimi olan ve uygulamalar yapan yüksek öğretim öğrencileri
 • Yiyecek endüstrisindeki, yiyecek ürünlerinin kalitesinden sorumlu enstitülerdeki paydaşlar ve aile velileri

PROJE ÇIKTILARI  VE PROJE ETKİNLİKLERİ

 1. Beslenme, sağlık ve besin güvenliğiyle ilgili eğitim programının eleştirel analizi : Ortak ülkelerde, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesinde var olan müfredatların analiz edilerek ve uygulamaları ve bilimsel içeriği yansıtan Portfolyolar hazırlanmaktadır.  
 2. Eğitim modüllerini/ eğitim sürecini tasarlama: Projeye ait sanal bir laboratuvar tasarlanarak proje sürecinde kullanılmak üzere etkileşimsel oyunlar ve videolar içeren eğitim materyalleri tasarlanmaktadır.
 3. Eğitim sürecini ve sınıf uygulamaları: Yüz-yüze, web tabanlı , geri bildirim ve işbirliği ve forum içinde uygulamalar ve sınıf içi uygulamaları yansıtan öğretmen portfolyoları tasarlanmaktadır.
 4. İyi Örnek Uygulamaları Öğretmen Rehberi: Okul eğitiminde kullanılmak üzere İyi Örnekler, Öğretmen rehberi, çocuklar için Beslenme ve Besin Güvenliği Rehberi, yenilikçi besin ürünlerinin üretimi ve ulusal yiyecek kültürünü teşvik edecek uygulamalar düzenlenmektedir.
 5. Etki Analizi : Eğitim & Uygulama Sürecine dair verileri değerlendirme araçları üreterek ve Özel Günler ile alakalı etkinlikler disiplinler arası ve işbirliği içinde organize edilmektedir.  
 6. Yaygınlaştırma Etkinliklerinin tasarlanması ve uygulanması: Proje web sayfamız, sosyal medya ve ulusal ve uluslararası konferanslardaki bilimsel yayınlarımızla projenin yaygın etki sağlaması hedeflenmektedir.

PROJE ETKİLERİ

 • İhtiyaçlar Analizi verilerine dayanarak okulu bir bütün olarak ele alıp Gıda bilimleri alandaki eğitimsel süreç ile bütünleştirebilmek,
 • Gençlerin bilim alanındaki performansını ve akademik başarısını yükseltmek gençlerin motivasyonunu yükseltmek,
 • Gıda Bilimleri Eğitimi’ndeki öğrencilerin formal ve informal yeterliliklerini; kişiliklerini geliştirmek, kişisel yaşamlarında ve toplumda bilimin yerini kavramlarını sağlamak,
 • Öğrencilerin gıda bilimleri alanında kariyer seçimindeki fırsatları arttırmak,
 • Katılımcılar ve proje paydaşları (profesyonel, sosyal ve kültürel  açıdan) tarafından deneyim ve bilgi edinmek,  bireysel ve kurumsal alanda değişimler kazandırmak,
 • Kuşaklar arası öğrenme uygulaması: Yaşlılar, gençlere geleneksel sağlıklı yemekleri ve onları pişirmeyi aktarırken, gençlerin dijital hikâyelerle dijital sese dönüştürmesi.
 • Beslenmeyle alakalı kronik hastalıkların ve beslenmenin arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması ve sağlıklı beslenme kalıbına uyan yiyeceklerin seçilmesinin Avrupa halkının refahı üzerinde olumlu iz bırakmasını sağlamak.

Ortaklar

 • Zagreb Üniversitesi – Gıda Teknolojileri ve Bioteknoloji Fakültesi, Hırvatistan
 • Kauno Kolegija, Lituanya
 • Aegean Üniversitesi, Yunanistan
 • IES N º 1 de Gijón, İspanya
 • Asist Öğretim Kurumları A.S., Türkiye

Proje web sitesi:  http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/index?lang=enx