EUMOSCHOOL: Emotional Education for Early School Leaving Prevention

Koordinatör : İtalya

e

Proje Numarası : 2015 – 1 – IT02 – KA201 – 015383

EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi” nin yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni yöntemlerin gelişimi, test edilmesi ve uygulanmasını , bunun yanı sıra Erken Okul Bırakma olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir.  EUMOSCHOOL eğitim personeli ve öğrencilerin ( 6 yaşından 16 yaşına kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi öğretim programı/ eğitimsel yöntemler / eğitimleri geliştirecektir.

Bu proje, “Duygu Eğitimi” üzerine 16 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucunda AB düzeyinde adapte edilmiş İtalyan metodolojisi “Didattica delle Emozioni”© (Duyguların Didaktiği)’ne dayanır. Bu metodoloji, öğrencilerin dönüşümsel temel yeterlilikleri ve mutluluğunu artırmak amacıyla 3000 öğretmen, öğrenci, ebeveyn/eğitmen üzerinde başarıyla test edilmiştir. Böylece erken okul bırakmayı düşürürken, öğretmen ve pedagojik personelin profesyonel yetkinlikleri artacaktır.

EUMOSCHOOL,  “Duygu Eğitminin” okul programına adapte edilmesi ve pilotlanması yoluyla, geniş çapta öğrenci, öğretmen, personel ve okula bu adate edilmiş metodolojinin yayılmasını hedeflemektedir.

EUMOSCHOOL Hedefleri:

  • Erken okul terkinin azalmasında etkisi olan tüm öğrenciler için,  okul müfredatı içinde  duygu eğitimi müdahale metodolojisinin entegrasyonu yoluyla etkili erken okul terki stratejilerine katkıda bulunmak;
  • Duygu eğitimi yoluyla; sağlığı desteklemek ve duygusal rahatsızlık risklerini en aza indirmek için, öğrenciler arasındaki dönüşümsel beceriler ve yeterliliklerin değerlendirmelerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi;
  • Öğretmenlerin, pratik teknikler ve değerlendirme araçları ile birleştirilmiş  OER yolu ile kullanılan ve her seviye sınıf için uyarlanmış erişilebilir erken okul terki müdahale metodolojisi ile mesleki becerilerini arttırmak;
  • Avrupa’da okul eğitimin paydaşları ile diyalogu teşvik etmek için ağ ve etkinlikler aracılığıyla öğretmeye bütünsel işbirlikçi yaklaşımları desteklemek ve erken okul terki ve dezavantajları kapsamında çocukları ve gençleri desteklemek için iyi uygulamaların değişimini teşvik etmek  

Ürünler & Sonuçlar

  • Karşılaştırmalı Araştırma Raporu: Her ortak ülkenin eğitimsel içeriği ve sistemine dair karşılaştırmalı Araştırma Raporu ve okulların ve öğretmenlerin erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine dair ihtiyaçları hakkında ön araştırma.
  • Eumoschool OER: Moodle’da yer alan  Duyguların Didaktiğinden adapte edilen öğretmenlere yönelik bireysel öğrenme platformu. (moodle.org).
  • Interaktif Klavuz: Erken okul terki için bütünsel yaklaşım olarak Eumoschool uygulaması için interaktif klavuz.
  • Politika Önerileri: Politika yapıcıların ve diğer paydaşların erken okul terki stratejilerini yerel, bölgesel ve Avrupa seviyelerinde etkileme amaçlı hazırlanacak belge.

Ortaklar

Koordinator:

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (İtalya)

www.danilodolci.org

Emotional Training Center (İtalya)

www.educazioneemotiva.it

Verein Multikulturell (Avusturya)

www.migration.cc

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (Macaristan)

www.rogersalapitvany.hu

DOGA Okulları (Turkiye)

www.dogaokullari.com

Consortiul International Lectura Si Scrierea Pentru Dezvoltarea Gandirii Critice (Romanya)

www.rwctic.org

University of Gloucestershire (UK)

www.glos.ac.uk

İleişim:

www.eumoschool.eu

FB: www.facebook.com/Eumoschool/

OER: http://eumoschool.eu/oer/