c09ec967-55cb-4997-8388-dd5d19a3e0cd

WOW: World Skills of World Youth for better employability

Koordinatör: Bulgaristan

Ortaklar :  Türkiye , Romanya , İtalya , Şili

Proje No:  Proje no: 566050-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA

Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ‘Dünya Gençliğinin Kaliteli İstihdamı İçin Global Yetkinlikler -World Skills of World Youth for better employability-WOW AB projesini yürütmektedir.

WOW Projesi gençlerin iş gücü piyasası için gerekli olarak bilinen bilgi, beceri ve davranışlarının genişletilmesi için var olan nonformal eğitimin potansiyelinden faydalanmakta ve böylece genç istihdamını desteklemektedir.

Proje, tüm seviyeler için örgün eğitimin çekirdeğini oluşturan konu/ders/branş öğretimi kısıtlamaları olmaksızın pratik yaklaşım ile gençlerin genç çalışanların liderliğinde rol yapma, eylem ya da örnek olay temelli öğrenme ile gerçek yaşam ile yüzleşmelerini sağlamaktadır.

Bu yaklaşımlara ek olarak WOW projesi, Temel Yeterlilikler Avrupa Çerçevesi (2006/962 / EC) tarafından sunulan ‘dönüşümsel beceriler anlayışının ötesine geçmekte ve çok disiplinli ve konular arasında ilişkilendirme yaklaşımını amaçlayan geniş bir yelpazedeki yeterlilikleri kapsamaktadır.

WOW Projesi gençlerin istihdam becerilerini destekleyen ve birbirini tamamlayıcı 5 öncelikli konuya odaklanır:

  • Bilgi ve iletişim teknolojileri
  • Medya okuryazarlığı
  • İletişim becerileri
  • Toplumsallık bilinci ve benlik bilinci
  • Girişimcilik

Proje web sitesi : http://wowyouth.eu