sustainSUSTAIN (Sustaining Develeopment in Early School Education) –Koordinatör

318371-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP

SUSTAIN, iki yıllık programda , yenilikçi ürünler ve en iyi sonuçlara teşvik olması amacıyla proje ortağı ülkelerden gelecek iyi çalışmaları toplayıp paylaşacak ve eğitim öğretim kalitesini artırmak için bunlara ek olarak mahalli çalıştaylar, online sınıf uygulamaları ve İstanbul’da ormanlık bir alanda düzenlenecek olan yüz yüze bir uluslar arası öğretmen eğitim kursu gerçekleştirecektir.Öğretmenlerin yetkinliklerini artırmak amacıyla, aktiviteler için modeller, öğretim araçları&ITTC(Uluslar arası Öğretmen Eğitim Kursu) den oluşan bir İyi Uygulamalar Online Veritabanı hayata geçirilecektir. Çıktılar olarak Proje Kitapçığı ve e-platform öğretmenler, karar vericiler ve kamuya sunulacaktır. Bu proje ile, sürdürülebilir kalkınma eğitimiyle ilgili temel yeterliliklerin ediniminin erken okul yaşlarından itibaren başlatılmasına katkı yapacağız. Proje veritabanında saklanmış olan iyi uygulamaların toplanması, derlenmesi ve denenmesinin ardından, kaliteyi artırmak ve partner ülkelerdeki öğretmen eğitimi Avrupa boyutuna katkı yapmak amacıyla en güncel öğretim araçları, materyaller oluşturulacak ; öğretmen eğitimi gerçekleştirilecektir.

Proje Ortakları:

Doğa Koleji Eğitim Kurumları Anonim Şirketi, Türkiye, (Koordinatör)

Center for Creative Training Association, Bulgaristan

Valahia University of Targovişte, Romanya

Center for Creative Development  “Danilo Dolci”, İtalya

sustain-1

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz.