Demokleos: The Kleos of Democracy in European School

Koordinatör: YunanistanLOGO DEMOKLEOS

Ortaklar :  Türkiye , Finlandiya , Portekiz , Güney Kıbrıs , Almanya

Proje No:  2015-1-EL01-KA201-013930

Doğa Koleji AB Projeler Koordinatörlüğü; Yunanistan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Kıbrıs ortaklığında DEMOKLEOS: THE KLEOS OF DEMOCRACY IN EUROPEAN SCHOOL (Bütüncül Okul Yaklaşımı ile Demokratik Farkındalığı Yeniden Kavrama ve Çoğulcu Sorumluluk) adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir.
“Kleos genellikle şan, şöhret, ya da bazen itibar olarak çevrilir. Demokrasi ve kleos, demokratik antik kentlerde (polis) birbiri ile çok yakından ilişkilidir. Yani Avrupa’da Okulların demokratikleşmesi için iyi şeyler başardığınızda daha fazla Kleos elde edersiniz. Böylece Avrupa okullarında demokrasinin itibarı arttırılabilir.”
 
DEMOKLEOS, Okul eğitiminde demokratik temel yeterliklerin uygulanmasının geliştirilmesi ve bütüncül okul yaklaşımı için yenilikçi yöntemlerin tasarlanması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır.
 
Proje amaçları:
* Eğitimde geleceğin Pro-Avrupacı (Avrupa taraftarı) vatandaşlarının oluşumu
* Önemli ve aciliyeti olan meseleler hakkında güncel bilgi sağlayarak farkındalığı arttırmak;
* Günümüz Avrupasının çeşitlilik ve farklılığına dair bilinci kazandırmak
* Ulusal ve uluslar üstü seviyedeki günümüz demokratik gelişmeleri üzerinde tarihin etkisini değerlendirebilmek
* Demokratik kurumlar olarak okulların hassasiyetine dair yüksek seviyede bilinçlenmek
* Okul katılımı ve araçları ile ortaya çıkan fikir ayrılıklarının müzakere, arabuluculuk ve fikir birliğine dönüşebilmesi
için imkan sağlamalıdır.

İletişim bilgileri

Demokleos Projesi hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Demokleos projesi açık erişim kaynağına erişim için linki ziyaret edebilirsiniz.