DALDIS: Digital Assessment for Learning informed by Data to motivate and Incentivize Students

DALDIS Nedir?

Study Quest teknolojisine dayanan Öğrencileri motive etmek ve teşvik etmek için Data ile Bilgilendirilen Öğrenme için Dijital Değerlendirme (DALDIS) projesi, öğrenme girişimi için iyi tasarlanmış bir soru seti kullanarak öğrencinin öğrenmesini ilerletmek için, öğrencinin bilgilerini ve anlayışını geliştirmesine yardımcı olmak için öğrenciden geri bildirim alan ve kilit müfredat kavramı ve öğrenme hedeflerinin araştırılmasını destekleyen, altı farklı Avrupa ülkesinin katıldığı 3 yıllık dijital bir değerlendirmedir. Proje Eylül 2019-Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Projenin Hedefleri

Soru sorma; öğrencinin bilgi tabanını oluşturmak, temel konu bilgisinden başlamak, kavramsal bir anlayış oluşturmak ve öğrencinin konuyla ilgili kavramsal anlayışını derinleştirmek için araştırma ve inceleme tekniklerini kullanmak için tasarlanmıştır.
Amaç, altı farklı Avrupa bağlamında dijital teknolojiyi kullanarak ‘Öğrenme için Değerlendirme’yi değerlendirmektir. Ele alınan konular arasında STEM (Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik), modern yabancı diller ve 5-9 yıl arası iş çalışmaları yer alacaktır.

Ortaklar
Koordinatör:
İrlanda

Proje Ortakları
• İngiltere
• Polonya
• Danimarka
• Türkiye (Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.)
• Yunanistan