e

CARMA nedir?

CARMA yenilikçi okul kültürü için  işbirlikli öğrenme stratejisi olarak non-formal öğrenme tekniklerini okullarda geliştirmeyi, test etmeyi ve tanıtmayı hedefleyen 30 aylık bir projedir.

Proje  sınıf uygulamalarının dönüşümünün sağlanabilmesi için, potika yapıcıların, karar alıcıların ve orta öğretim öğrenci ve öğrenmenlerinin sürece iştirakını teşvik edecektir.

Projenin hedef grubu nedir?

CARMA projesi direk olarak orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerini hedeflemektedir.

Bununla birlikte,  aileleri, okullarda hizmet veren şirketleri, sivil toplum örgütlerini ve okul eğitimi alanındaki politika yapıcılarının da dahil olduğu daha geniş okul topluluğunu kapsamayı öngörmektedir.

Proje Çıktıları

  • Öğrenme kiti: İçerisinde öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte uygulayabilecekleri ve öğrencilerinin motivasyon ve katılımını arttırabilecekleri işbirlikli öğrenme aktivitelerinin adım adım uygulama klavuzunu ve araçlarını barındıran kit oluşturulacaktır.
  • Değerlendirme Modeli : Sınıf uygulamalarında işbirlikli öğrenme ve değerlendirmelerin uygulanmasında genel standartların tanımlanması sağlanacaktır.
  • Online Ağ; Non-formal yöntemler hakkında bilgi paylaşımı ve bilgi geliştirmeye olanak sağlayan ve öğretmenlerin profesyonel gelişminin devamına katkı sağlayan bir alan olacaktır.
  • Kapsayıcı Strateji; Avrupa ve ulusal eğitim otoritelerine hitaben, non-formal öğrenme yöntemlerinin eğitim programlarına nasıl entegre edilebilceğine ve bütüncül okul yaklaşımı içerisinde işbirlikli ilişkilerin nasıl şekillendirilebilceğine dair öneriler içeren kapsayıcı bir strateji olacaktır.

Bütün çıktılar İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde ulaşılabilir olacaktır.

Proje Ortakları

Proje çıktılarının araştırma ve uygulama süreci 7 kurum tarafından yürütülmektedir:

CESIE – Proje Koordinatörü (Italya)

  • Murcia Üniversitesi (ispanya)
  • Pistes Solidaires (Fransa)
  • Asist Ogretim Kurumlari A.S. (Türkiye)
  • University College Leuven (Belçika)
  • INOVA+ (Portekiz)
  • Verein Multikulturell (Avusturya)

İletişim bilgileri

CARMA Projesi hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.carma-project.eu

F | http://www.facebook.com/carma.project

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaktadır. Bu eser sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu burada kullanılan içerikten sorumlu tutulamaz.