POLYGLOT: Teacher Capacity Building for Second Language Acquisition in Preschool

POLYGLOT Nedir?

Bu proje, daha önce yapılan POLYGLOT: Okul Öncesi İkinci Dil Edinimi için Öğretmen Kapasitesi Geliştirme projesinin; mevcut Açık Eğitim Kaynaklarını kalitelerine göre değerlendirme, erken dil öğrenimini pekiştirme, eğitmen ve ebeveynlerin; çocuklarının erken dil edinimini destekleme kabiliyetini geliştirme deneyimleri üzerine kurulmuştur. 24 ay sürmesi hedeflenen, 6 ülkeden katılım sağlanan proje, 1 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2021 yılında bitecektir.

Hedefleri:
• Öğretmenler ve eğitimciler için ikinci dil ediniminin temel ihtiyaçlarıyla ilgili en son bulgular hakkında “öneriler”
o Her bir öğretmen/eğitimcinin yetenekleri ve davtanışları
o Sistemik yaklaşım (iki dil bilen takımlar, öğretim programı,…)
• Ebeveynler için Destek Kılavuzu (destek ihtiyaçlarının toplanması,destek araçları, ebeveynler için teorik arka plan bilgisi, çocukları desteklemede işbirliği için okulla değişim ihtiyaçları)
• Pedagoglar için okul öncesi ve okulda ikinci dil eğitiminin nasıl destekleneceğine dair bir Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurs
o Öğretmenlerin dil öğretme öz becerilerinin arttırılması
o İki dil eğitimi verilen sınıfların olanak ve zorlukları hakkında öğretmenlerin farkındalığının arttırılması
o Öğretmenler öğrencilerin dil yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sınıftaki çok dilliliğin arttırılması
o İkinci dil becerilerinin ve hatta diğer dillerin öğretilmesi
o Dili karışık sınıflarda nasıl öğretilir?
• Avusturya’da bir günlük uluslararası eğitim ziyaretleri
o Öğretmenlerin yetkinlikleri
o Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurslarda eğitim
• İki dil öğrenen çocukları olan ebeveynler için Destek Kılavuzu
o İki dil bilmenin fayfaları ve zorluklarında teorik arka plan bilgisi
o Çocuklarını en iyi şekilde nasıl destekleyecekleri konusunda
o Eğitimleri anaokul ve okullarda nasıl destekleyeceği konusunda
• Tüm ülkelerde ulusal eğitimleri

Geliştirmeyi hedefler.

Ürünler ve Sonuçlar:
Proje sırasında;
• Çevrimiçi araçların yabancı dil yatırımlarını destekleyip ikinci dil edinimini desteklememesi;
• Çoğunlukla ana Avrupa dilleri ile ilgili
• Açık Eğitim Kaynaklarının kalitesi (pedagojik değer, reklamcılık…)
• Ebeveynlerin araçları anlama konusunda yeterli dil, Bilgi ve BilişimTeknolojileri bilgisini varsayar, araçları anlamak için ebeveynlerin yeterli dil, Bilgi ve Bilişim Teknolojileri bilgilerini varsaydığı
İhtiyaçlarını tespit ettik.

Ortaklar:
Koordinatör:
KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG /KINDERVILLA (Avusturya)

Proje Ortakları:
• Active Citizens Partnership (Yunanistan)
• FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (İtalya)
• UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (İspanya)
• ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S.(Türkiye-Doğa Koleji)
• INTERNATIONAL SCHOOL OF BEARN (Fransa)