dgwt6007

Doğa Projeler Koordinatörlüğü MOV UP: Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma adlı 6 ülkeden 7 ortak tarafından yürütülen KA3 Politika Reformu Desteği Avrupa Birliği Projesini ortak olarak yürütmektedir. (Proje No: 5803939-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Proje ortaklarının öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan sosyal duygusal beceriler, değerler, öğrenmede motivasyon ve tutumları kapsayan var olan iyi uygulamalarını yenilikçi ve verimli  öğretimler ile geliştirerek, iyi uygulamalar ortaya koymak ve bu uygulamaların tanıtıldığı öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir öğretmen ve eğitim kursu üretmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 26 Ekim 2019’da Ataşehir 1 Doğa Koleji’nde MEB bünyesinden öğretmenlerin katılımı ile yaygınlaştırma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan tarafından verildi. Eğitimde projenin ve ortaklarının tanıtımından, projenin amaçlarından, 3 sene içerisinde gerçekleştirilen eğitimler ve etkinliklerden, proje kapsamında yapılan sınıf uygulamalarından ve 18-19 Ekim’de gerçekleştirilen Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Yeterlilikler Konferansı’ndan bahsedildi.

img_7378-1 img_7380-4

Comments are closed.