Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir. (Proje No: 5803939-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN) proje ortaklarının iyi uygulamaları üzerine inşa edecek ve genç öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan (değerler, motivasyon ve tutumları kapsayan) katılımcı öğretmenlerin becerilerini geliştirecek bir öğretmen eğitimi kursu üretmeyi amaçlamaktadır.

Ulusal öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin ve çocukların olumlu ve yapıcı bir diyalog kurmak için kapsamlı öğrenme ortamlarını yapılandırarak becerilerini arttıracak merhamet, empati ve duygusal desteği artırmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların yaşamdaki zorluklara karşı direncini arttıracaktır. Öğretmenler tarafından kazanılan ilave becerilerin tüm öğrenciler için olumlu bir etkisi olsa da en yararlı etki, etnik azınlık veya mülteci kökenli ve farklı sosyo-ekonomik risklere maruz kalan çocuklar tarafından hissedilecektir.

Mov up Ulusal Öğretmen Eğitimi 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ev sahipliğinde İstanbul’da Beykoz Doğa Kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Bulgaristan, Malta, Litvanya ve İngiltere’den gelen akademisyenler ve eğitmenler tarafından verilmiştir. Katılımcılar ise Doğa Koleji farklı kampüslerinden olan 17 Sınıf öğretmeni, 5 Ekoloji öğretmeni, 9 İngilizce öğretmeni, 1 Pdr öğretmeni, 8 okul öncesi öğretmeni, 2 fen bilgisi öğretmeni olmak üzere toplamda 42 öğretmendir.

Sosyal duygusal beceriler, duygusal zeka gelişimi, esneklik müfredatı, duygu eğitimleri, sorgulamaya dayalı öğretim, değerler oluşumu konularına odaklı eğitimlerde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Eğitim konuları;

Erken Çocukluk Eğitimde Öğrenme Çıktıları – Ulusal Müfredatların Karşılaştırmalı Bir Analizi Valerie Sollars, Malta Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Duygusal Zeka Geliştirirken Doğadaki Oyunların Ve Deneylerin Önemi – Renata Jankeviciene & Jurgita Vaitiekuniene, Panevėžys Litvanya Bölge Eğitim Merkezi

Erken Çocukluk Eğitiminde Esneklik Müfredatının Uygulanması: Eğitimciler İçin Tanıtım Atölyesi – Carmel Cefai, Malta Üniversitesi

STEM Sınıflarında Duygusal Eğitim – Örnek Uygulamalar – Duygu Yaman Doğan, Ramazan Sezer, Doğa Koleji, Istanbul

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Aracı Olarak Tarihsel Sanat (Online Oturum) – Maria Ampartzaki, Girit Üniversitesi

Öğrenme Ortamında Çocukların Değerler Oluşumunun Hızlandırılması – Iglika Angelova, Kültürlerarası İşbirliği Vakfı, Bulgaristan

dscn2140 dscn2447 dscn2292 img_5042

Comments are closed.