dscn3825 dscn3775

Doğa Projeler Koordinatörlüğü MOV-UP: Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma adlı 6 ülkeden 7 ortak tarafından yürütülen KA3 Politika Reformu Desteği Avrupa Birliği Projesini ortak olarak yürütmektedir. (Proje No: 5803939-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Proje ortaklarının öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan sosyal duygusal beceriler, değerler, öğrenmede motivasyon ve tutumları kapsayan var olan iyi uygulamalarını yenilikçi öğretimler ile geliştirerek, iyi uygulamalar ortaya koymak ve bu uygulamaların tanıtıldığı öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir öğretmen eğitim kursu üretmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 26 Haziran 2019 tarihinde Acıbadem Doğa Koleji’nde yaygınlaştırma semineri gerçekleştirildi. Seminere Üsküdar İlçe Milli Eğitime bağlı 22 farklı okuldan 32 anaokulu ve ilkokul öğretmeni katıldı.

Yaygınlaştırma seminerinde üç farklı konuda eğitim verildi. Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Duygusal Becerilerin Gelişimi, MOV-UP proje uzmanı Serkan Solmaz eğitmenliğinde Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayarsız Kodlama ve Doğa Koleji Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ramazan Sezer STEM Sınıfında Duygu Eğitimi konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda öğretmenlere katılım sertifikaları dağıtıldı.

dscn3762 img_0942 img_0979img_0939

Comments are closed.