img_2165

Doğa Projeler Koordinatörlüğü MOV-UP: Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma adlı 6 ülkeden 7 ortak tarafından yürütülen KA3 Politika Reformu Desteği Avrupa Birliği Projesini ortak olarak yürütmektedir. (Proje No: 5803939-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Proje ortaklarının öğrencilerin duygusal alanlarını (değerler, motivasyon ve tutumlar) destekleyen iyi uygulamaları ile öğretmenlerin becerilerini geliştiren öğretmen eğitimini hedeflemiştir. Proje kapsamında erken çocukluktaki sürdürülebilir motivasyon ve değerler eğitimi modelinin yetkinleşen öğretmenler tarafından sınıfa yansıması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında 27 Ağustos 2019 tarihinde Ataşehir 1 Doğa Koleji’nde final eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Doğa Kolejinin farklı kampüslerinden 29 anaokulu, ilkokul, PDR ve ekoloji öğretmeni katıldı. Final eğitiminde farklı konularda eğitim verildi. Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan tarafından MOV-UP proje tanıtımı, Duyguların Didaktiği teknikleri, Sosyal Duygusal Öğrenme (SEL), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG), Doğa Koleji Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ramazan Sezer tarafından Sorgulamaya Dayalı Öğretim, MOV-UP proje uygulayıcı öğretmeni Eylül Günday tarafından Duygusal farkındalık uygulaması, MOV-UP proje uygulayıcı öğretmeni Burak Güveniş tarafından Fen öğretiminde sorgulamaya dayalı öğretim ve MOV-UP proje uygulayıcı öğretmeni Erhan Aşkan tarafından eko-matematik eğitimleri verildi.

Eğitim sonunda öğretmenlere sınıflarında kullanabilecekleri değerlendirme etkinlikleri paylaşıldı, katılım sertifikaları dağıtıldı ve 18-19 Ekim’de Şehir Üniversitesinde gerçekleşecek olan MOV-UP Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Yeterlilikler Konferansı duyurusu yapıldı.

dscn3886 dscn3887

dscn3937 dscn3895

Comments are closed.