nearpod-sunu-29

IN2STEAM Projesi Kapsamında Katılımcı Öğretmenlerimiz Çevrim İçi Eğitimlerini Tamamlayarak STE(A)M Uygulayıcı Öğretmen Olmaya Hak Kazandılar

Avrupa Birliği Erasmus+ KA201 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık Programı bünyesinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü birimimizce 2019 yılından bu yana yürütülmekte olan ve 6 Avrupa ülkesinden (İtalya, Polonya, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs) katılan 6 ortaktan oluşan IN2STEAM “Kapsayıcı STEAM Öğretimi ile İlköğretimde Yeni nesil Kız Öğrencilerimize İlham Vermek” Projesi, ilkokul düzeyinde disiplinler arası STE(A)M öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesi ve okul müfredatındaki cinsiyet ayrımını önleyici uygulamaların benimsenmesiyle daha yaratıcı ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları geliştirmek için 21.yüzyıl eğitim stratejisini bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.

IN2STEAM Projesi, STE(A)M Öğrenimini (sanat ve tasarım ilkelerini fen eğitimine uygulayarak) cinsiyetler arası ayrımı engelleyici yöntemler ve STEM alanlarına daha fazla kız çekmek için eğitimde basmakalıp olmayan tercihlere yönelik olumlu bir tutum değişikliğini teşvik eden kaynaklar yoluyla ilköğretim okullarına entegre eden yenilikçi bir eğitim yaklaşımını geliştirmeyi, cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü olarak veli-öğrenci-profesyonel grupları ile odak grup görüşmeleri yapıldı, STE(A)M Raporu hazırlandı ve bunların sonucunda IN2STEAM Çevrim İçi Eğitim Platformu (OER)’nda katılımcı öğretmenler ile paylaşılan Öğretmen Eğitim Modülleri tasarlandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bünyesinde görev yapmakta olan bilişim teknolojileri, İngilizce, sınıf öğretmenliği ve matematik branşlarından 26 öğretmenimiz, IN2STEAM Çevrim İçi Eğitim Platformu (OER) modüllerini ve eğitimlerini başarıyla tamamlayarak STE(A)M yaklaşımı uygulayıcı öğretmen olmaya hak kazandılar.

IN2STEAM Çevrim İçi Eğitim Platformu (OER)’nu tamalayan öğretmenler, Eleştirel Düşünme, Tasarım Odaklı Düşünme, Problem Çözme gibi unsurlar ile Sorgulamaya Dayalı Öğrenim Modeli ve Probleme Dayalı Öğrenim Modeli gibi yaklaşımların birleşiminden yola çıkılarak STE(A)M yaklaşımını öğrenmişlerdir.

Proje ortakları halen çevrimiçi olarak indirilebilecek ve öğretmenlerin sınıflarında çoğaltabileceği etkinlikler ve ders planları içeren “IO3 (Fikri Çıktı-3) – İlkokul için STE(A)M Etkinlik Seti ile Dijital Öğretmen Araç Seti (DTT)” nin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktalar. Ortak ülkelerden öğretmenler, Eylül 2021’den itibaren IN2STE(A)M Labs içinde interaktif, disiplinler arası ve teknolojik içerikler kapsayan uygulamalar ve atölye çalışmaları üretmelerinde yardımcı olacak STE(A)M sektöründen kadın uzmanlar destek verecektir.

Uygulamalarımızda yer almak isteyen öğretmenlerimizin projemize katılımlarından mutluluk duyarız.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için in2steam.eu adresini ziyaret edebilir ve projelerkoordinatorlugu@dogakoleji.k12.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Disclaimer

TR: Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

EN: Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Comments are closed.