37341994_713588175660451_7336641071780200448_o

Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü “Erken Okul Terkini Önlemede Duygu Eğitimi” adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir. (Proje No: 2015 – 1 – IT02 – KA201 – 015383) ERASMUS+ Programlarından Ana Eylem 2 (KA2) kapsamında olan ve Eylül 2015’te başlayıp 3 yıl süren Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (İtalya)  tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Projesini Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü proje ortağı olarak yer almaktadır.

EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi’nin” yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni yöntemlerin gelişiminin, test edilmesi ve uygulanmasını, bunun yanı sıra Erken Okul Terki olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında 8-9 Temmuz 2018 tarihlerinde İtalya eğitim bakanının katılımıyla Duygusal Eğitim Merkezi (Emotional Training Center)’nin ev sahipliğinde Viterbo, İtalya’da düzenlenen Ulusal Eğitim Festivali’nde son final konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında EUMOSCHOOL projesinin sonuçları, ortak ülkelerde benimsenen Duyguların Didaktiğine ilişkin sonuçlar sunulmuş, ortak ülkelerde Duyguların Didaktiği’nin örnek uygulamaları ve  EUMOSCHOOL’un “http://eumoschool.eu/oer/” açık eğitim kaynağı sunulmuştur. Son olarak proje kapsamında 6 ülkede yapılan uygulamalar ve veriler sonunda ortaya çıkan EUMOSCHOOL politika önerileri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Konferans konuları:

  • EUMOSCHOOL proje tanıtımı
  • İtalya ve Romanya’dan öğretmenlerin sınıftaki duygu eğitimi tecrübeleri
  • Ortak ülkelerin EUMOSCHOOL deneyimi – Duyguların Didaktiği Avrupa’ya yayılıyor
  • EUMOSCHOOL OER ve EUMOSCHOOL Yönergeler
  • Çıktı 4’ün Sunumu – Politika Önerileri
  • Soru cevap kısmı

Doğa AB Projeler koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan’ın, Doğa Koleji iyi uygulamaları öğretmen ve öğrenci çıktıları büyük ilgi görmüştür. Doğa okulları iyi uygulamalar projesi ile yenilikçi vizyonunu ortaya koyarken, diğer bir yandan eğitim de yapmış olduğu iyileştirmeler ile katma değer sağlaması proje ortakları ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Proje ortağı ülkelerden katılan öğretmenler, proje içeriği hakkında bilgi sahibi olurken konferansın soru cevap kısmında Doğa Koleji’nin iyi uygulamaları ile ilgili merak ettikleri soruları sormuşlardır. Çeşitli ülkelerden gelen öğretmenler çok memnun bir şekilde konferanstan ayrıldılar.

137303470_713589065660362_5648484195899539456_o 37334816_713588152327120_1374998741471199232_o

Comments are closed.