eumo-1

EUMOSCHOOL Karşılaştırmalı Araştırma Raporunu önceden okudunuz mu?
Artık 6 farklı dilde indirebilirsiniz!
Karşılaştırmalı Araştırma Raporu, Avusturya, Macaristan, İtalya, Romanya ve Türkiye’deki Erken Okul Terk fenomenin mevcut durumu ve bu sorunu gidermek ve önlemek için ulusal düzeyde yer verilen stratejiler hakkında size bir kir verecektir.

Duygusal Zeka ve Duygusal Eğitim kavramlarını merak ediyor musunuz?
Erken Okul terki konusunda nasıl yardımcı olabilirler?
Araştırmalarımızı indirerek daha fazlasını keşfediniz!

Karşılaştırmalı Arama Raporunu İndirin

Bu KARŞILAŞTIRICI ARAŞTIRMA RAPORU, projenin ilk entelektüel çıktısı olarak EUMOSCHOOL – Erken Okul Terkinde Duygu Eğitimi Projesi’nin ortakları tarafından geliştirilmiştir.

resim1

EUMOSCHOOL projesi, Okul ortamlarında duygusal eğitime bağlı yenilikçi müfredat uygulayan altı ülkede (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye ve Avusturya ) Erken Okulu bırakma olgusunu azaltmak için etkin bir müdahale modeli sağlayarak yeni bir metodoloji geliştirmeyi, test etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Proje, 16 yıllık tecrübeler ve duygusal eğitime ilişkin araştırmalar sonucu geliştirilen “Didattica delle Emozioni” © (Duygu Eğitimi, DoE) İtalyan metodolojisinin AB düzeyinde uyarlanmasına dayanır.

Bu KARŞILAŞTIRICI ARAŞTIRMA RAPORU, projenin ilk entelektüel çıktısı olarak EUMOSCHOOL – Erken Okul Terkinde Duygu Eğitimi Projesi’nin ortakları tarafından geliştirilmiştir.
Metodoloji, öğrencilerin refah ve çapraz anahtar yeterliliklerini iyileştirmek için 3000 öğretmen, öğrenci, anne-baba ve eğitmenler üzerinde başarıyla test edilmiştir. Bu sayede öğretmenlerin ve pedagojik personelin mesleki
yetkinliklerini geliştirirken erken okul terkini (EOT) azaltır. EUMOSCHOOL, uyarlanmış bu metodolojiyi geniş bir yelpazede öğrencilere, öğretmenlere ve duygusal eğitimin uyarlanan ve benimsenen okul müfredatında yaymayı
hedeemektedir. Projenin ilk adımı olarak sahada çalışan öğretmenler ve eğitim personelinin katılımıyla Duygusal Eğitim’de “sanatın durumu” nu keşfetmeyi ve her ülkedeki Erken Okul Terki fenomeni ile ilgili verileri toplamayı amaçlayan bir araştırma aşaması gerçekleştirildi.

Karşılaştırmalı Araştırma Raporu şunları içermektedir:
1. Ortak ülkelerdeki eğitim bağlamı ve sistemi üzerine bir ikincil araştırma, terimlerin derin tanımı, duygusal eğitimin okullarda mevcut uygulamaları ve bir ülkeye bakış açısı;
2. Duygusal olarak Okul Terki ve Duygusal Eğitimin önlenmesine ilişkin okulların ve öğretmenlerin ihtiyaçları üzerine birincil bir araştırma.
Çıktı 1, okul eğitim seviyesinde eğitim alanında çalışan bir kaç uygulayıcı kanıta dayalı bir ihtiyaç analizi ve bunun yanısıra Duygusal Eğitim durumunu derinleştiren ülkeye özgü araştırmalar ve Erken okul terkini ile ilgili bilgilerin
olduğu veriler sağlamıştır. Bu yolla bu araştırma / analiz sonuçları diğer entelektüel çıktıları geliştirecek güçlü bir temel sağlamıştır.
Çıktı 2 – EUMOSCHOOL OER: Duyguların Didaktikleri ilgili sınıarda test edilecek teknikler ve yaklaşımlar içeren moodle.org’daki çevrimiçi bir derstir.
Bu kurs, 5 ülkede 45 öğretmen tarafından hali hazırda denenmiştir ve ortaklık şu anda içeriğini ve yapısını ilk kullanıcıların geribildirimlerine göre güncellemek üzerinde çalışmaktadır.
Yakında yeni sürümü de kullanıma sunulacaktır.
Çıktı 3 – EUMOSCHOOL için Erken okul terki konusuda bütünsel olarak uygulanmaya yönelik İnteraktif Kılavuzlar : Yapılan Didaktik Eğitimi uygulamak için interaktif bir rehberdir. Rehber, sınıarında EUMOSCHOOL OER aracılığıyla öğretmenler tarafından öğrenilen DoE tekniklerinin doğrudan uygulanmasının sonuçlarıdır. İlginç vaka
incelemeleri ve 700’den fazla öğrenciye sahip 27 okulun uygulanması ile ilgili bilgileri içerecek ve çok yakında hazır olacaktır.
Çıktı 4 – İdarelerin Tavsiyeleri: Eğitim Kurumları Temsilcilerine Duygusal Eğitim’i okul müfredatında bütüncül bir yaklaşım olarak benimsemeye yönelik resmi bir belgedir.

Bir sonraki bültenimizde daha fazla bilgi için bizi takip edin!

Eğitim alanında bir paydaş mısınız ve daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Proje yöneticisine başvurun: antonella.alessi@danilodolci.org veya alberto.biondo@danilodolci.org

Türkiye Proje yöneticisine başvurun: zuhal.dogan@dogakoleji.k12.tr veya gizem.agyuz@dogakoleji.k12.tr

 

EUMOSCHOOL’u buradan takip edebilirsiniz:

www.eumoschool.eu

Comments are closed.