Museums of Memories: Heritage Education as Confrontation   (Heritage!)

Bu proje her bireyin kendi kültürel değerlerini (örneğin, dili, yaşam şekli ve tarihi) ‘miras eğitimi’ ile diğer kültürler arasında bağlantı kurmasını amaçlamaktadır. Çeşitli yöntemlerle öğrenciler kendi yaşamlarındaki ve ülkelerinin tarihlerindeki ‘mirası’ keşfedecekler. Miras, hem geçmişte hem de günümüzde, sosyal bağları, kültürlerarası, kuşaklar arası ve uluslararası algılamayı güçlendirecek bir araç olmuştur. Dahası miras eğitimi çapraz yeterlilikleri kazanmak için de güzel bir yaklaşımdır.

Koordinatör: Almanya
Ortak Ülkeler: Kartal Doğa Anadolu Lisesi, Belçika, Finlandiya, İspanya