From Shadow to Light 

Projenin amacı eğitim alanında öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktır. Proje sınıf ve okul hayatında drama tekniklerinin öğretim ve öğrenim aracı olarak kullanımını içerecektir. Drama teknikleri halk geleneği ve modern tiyatro geleneği üzerine kurulacaktır.

Koordinatör: Polonya
Ortak Ülkeler: Romanya, İngiltere, Slovakya, İtalya, Bulgaristan, Bursa Doğa Ortaokulu