Proje Adı: Learning Together

Proje Süresi: 2 yıl
Amaç:
Bu projede, 5 ülkeden öğrenciler arasında sosyal yetenekler hakkında farkındalığı artırma, 2 yıllık proje süresinde öğrencilerin sosyal adaptasyonuna destek olma, yaştaşlar arasında öğrenmeye teşvik, küresel dünyada öğrenci entegrasyonu sağlama hedeflenmektedir. Akran Eğitiminin öğrenmedeki bağımsız yolları ve bunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sürecin sonunda çeşitli broşür, dergi ve Kültürel çeşitlilik temel alınarak akran eğitimine farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:
15-18 yaş arası öğrenciler

Çıktılar:
Bu sürecin sonunda çeşitli broşür, dergi ve Kültürel çeşitlilik temel alınarak akran eğitimine farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.


Koordinatör:

Türkiye (Kütahya Doğa Anadolu Lisesi)
Ortaklar:
İtalya
Yunanistan (Experimental High School of Crete University)
Portekiz
Polonya