Proje Adı: Different Stars of the Same Scene

Amaç: Yabancı dil eğitimi farkındalığı artması ve öğrencilerin okul eğitiminde aktif rol alma motivasyonlarını arttırırken sanatsal yeteneklerini de geliştirilmesi.

Hedef Grup: Lise öğrencileri

Çıktılar: Proje kapsamında öğrenciler AB ülkeleri olan İtalya, Portekiz, Romanya, Macaristan’dan liseli proje paydaşları ile birlikte çalışarak Avrupa’da öğrenme fırsatı yakaladı ve bu ülkelerin toplum ve kültürünü tanıdı.