daldis1

DALDIS Projesi Kapsamında Uygulayıcı Öğretmenlerimiz Projeye Katıldı ve JC Quest Soru Yazma Eğitimleri Verildi

Avrupa Birliği Erasmus+ KA201 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık Programı bünyesinde İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü birimimizce 2019 yılından bu yana Dublin Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve 8 ortaktan (İrlanda, Belçika, Yunanistan, Polonya, Türkiye, Danimarka) oluşan DALDIS Projesi (Digital Assessment for Learning Informed by Data to Motivate and Incentivise Students – Dijital değerlendirmede geri bildirim yoluyla öğrenme ile öğrencileri motive ve teşvik etme), farklı müfredat bağlamlarında oluşturulan ve 6 Avrupa ülkesindeki okullarda test edilen öğrenme teknikleri için yenilikçi değerlendirmenin uygulanması ve yaygınlaştırılması yoluyla öğrenme için açık erişim e-değerlendirmesini ele almakta.

Öğrencileri ve öğretmenleri desteklemek, en etkili sorgulama ve öğrenme modellerini değerlendirmek için yenilikçi veri analizi süreçleri uygulamayı hedefleyen ve Study Quest teknolojisine (www.study-quest.com) dayanan proje, öğrencinin bilgisini ve anlayışını geliştirmesine yardımcı olmak ve temel müfredat kavramlarının araştırılmasını desteklemek için iyi tasarlanmış soru setleri ve öğrenci geri bildirimlerini kullanarak öğrencinin öğrenme ilerlemesini yönlendirmeyi amaçlıyor.

DALDIS Projesi kapsamında yayınlanacak olan çevrimiçi “JC Quest (Junior Cycle: Ortaokul düzeyi) Ders ve Soru Veri Tabanı”nın içerik oluşturulması ve yayınlanması aşamasında her ortak tarafından Fen Bilimleri, İngilizce ve Fransızca alanlarında ders ve soru içeriği hazırlayacak öğretmenler projeye dahil edilmiş olup, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji de ilgili branşlardan öğretmenimiz ile proje uygulamalarında yer almakta.

Bu kapsamda, proje ortaklarından Trinity College Dublin akademisyenleri Inmaculada Arnedillo-Sanchez, Kelly McGrath, Marion McGinn tarafından 2 Haziran’da tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilen DALDIS Projesi soru hazırlama sunum eğitimi olan DALDIS Question Setting ardından her ülkedeki proje ortakları tarafından projeye dahil olacak öğretmenler belirlendi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bünyesinde DALDIS Projesi’ne uygulayıcı öğretmen olarak dahil olan 19 öğretmenimizin katılımıyla 11 Haziran 2021 günü gerçekleştirilen DALDIS Proje Tanıtım Toplantısı ile DALDIS Projesi’nin amacı, içeriği ve proje sürecine ilişkin bilgilendirmeler öğretmenlerimize aktarıldı. Öğretmenlerimize ayrıca “Study Quest” teknolojisi ve proje kapsamında oluşturulan ve projede yer alan tüm ortakların resmi dillerinde içerik üretilecek “JC Quest Ders ve Soru Veri Tabanı” hakkında bilgiler verildi.

16 Haziran 2021 tarihinde ise uygulayıcı öğretmenlerimizin katılımıyla ve Trinity College Dublin akademisyenleri tarafından organize edilen “Questions Setting Follow on Workshop” eğitimi ile öğretmenlerimize JC Quest soru yazım teknikleri anlatıldığı ve içerik oluşturulmasına ilişkin şablon ve rehberleri içeren sunumlar gerçekleştirildi.

“Questions Setting Follow on Workshop” eğitimine, JC Quest platformu için önceden hazırladıkları örnek sorular ile katılan öğretmenlerimiz, Trinity College Dublin akademisyenleri ile hazırladıkları soruları ve soru hazırlama tekniklerini birlikte değerlendirme fırsatı da yakaladılar.

Uygulamalarımızda yer almak isteyen öğretmenlerimizin projemize katılımlarından mutluluk duyarız.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için daldis.eu adresini ziyaret edebilir ve projelerkoordinatorlugu@dogakoleji.k12.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Disclaimer

TR: Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

EN: Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Comments are closed.