CARMA PROJESİ 6. HABER BÜLTENİ

Eki 30, 2018

yeni-microsoft-powerpoint-sunusu

CARMA Final Konferansı bir başarı öyküsüydü!

‘’Eğitimde Mutlak Başarıya Ulaşabilmek adına İşbirlikli Öğrenmede Yol Haritası ’’ çağrısı ile CARMA Final Konferansı 4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlemiş ve katılımcıları çok etkilenmiştir.

Tam iki gün süren görsel, uygulamalı non-formal uygulama tekniklerinin alıştırmalarını içeren oturumlar Non-Formal Eğitim Tekniklerinin geleneksel okulların sınıflarında ne denli kolay, akıcı ve eğlenceli uygulanabileceğini öğretmenlere, okul müdürlerine ve diğer karar alıcılara hem açıklanabilmesi hem de kendilerinin bizzat içselleştirebilmeleri için mükemmel bir fırsat yakalamıştır. Açılış konuşmasını Flanderlerin Ulusal UNESCO ASPnet koordinatörü ve ‘’Eğitimin Gizemi’’ platformunun eş başkanı Stijin Dhert gerçekleştirdi.

Konferans sayesinde katılımcılar CARMA projesini, etkinliklerini, sürecini ve başarılarını öğrendiler ama her şeyden önce non-formal etkinliklerinin geleneksel sınıf ortamlarında günlük olarak nasıl kullanabileceklerini, müfredata nasıl yedirebileceklerini ve öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve katılımına eşsiz bir etkisi ile birlikte çok daha kucaklayıcı bir taktik olabileceğini kavradılar.

Öğretmenler proje sonuçlarından nasıl yararlanabilirler?

Hazırlık aşamasında, CARMA projesi ihtiyaç analizini yaparken Avrupa düzeyindeki verinin yanı sıra her ortak ülkenin ülke bazında verilerini de dikkate alarak erken okul terkine sebep olan etkenlerin analizini gerçekleştirdi. CARMA ihtiyaç Analiz Araştırması Raporu ilerdeki projenin amaçları ve etkinliklerine temel oluşturur. Proje uygulaması sürecinde öğretmenler için birçok pratik, eğlenceli, kolay ulaşılabilir başvuru materyali üretildi ve şu anda her okul ve öğretmen tarafından kullanılabilir. Söz konusu bu materyaller öğrencinin motivasyonunu ve katılımını artırmak, düşük başarıya çözüm bulmak adına sınıflarında işbirlikli öğrenme etkinliklerini nasıl uygulayacaklarını öğretmenler için adım adım gösteren bir rehber kitap/Neşeli Araçları barındırmaktadır.

Bu rehber kitap/Neşeli Araçlar sınıf uygulamalarına işbirlikli öğrenmeyi ve değerlendirmeyi taşımak için CARMA yaklaşımını kullanarak öğretmenlerin yeterliliklerinin ortak standartlarını belirleyen Öğretmen Yeterlilik Değerlendirme Modeli tarafından desteklenmektedir (her ikisi de proje web sitesindedir aşağıdaki linkten indirilebilir http://carma-project.eu/download-area/).

Sonuç olarak, CARMA ortaklarının üyeleri okullarda ve daha geniş okul topluluklarında işbirlikli etkinliklerin uygulanmasını desteklemek için bir dizi yararlı kaynakları araştırmış ve derlemiştir. Bu kaynaklar online/çevrimiçi Kaynak Bankasında toplanmıştır; öğretmenler işbirlikli öğrenme ve öğretme üzerine teorik kaynaklara ve işbirlikli değerlendirme metotlarını destekleyecek pratik ders planlarına ve etkinliklere bu bankadan ulaşabilirler.

Öğretmenler için Pratik Sonuçlar

CARMA Toolkit/Neşeli Araçlar: Öğrenci motivasyonunu ve katılımını artırmaya yönelik işbirlikli öğrenmeyi uygulamak için adım adım anlatan rehber

Öğrenme kiti öğrencilerle işbirlikli öğrenme etkinlikleri uygulamak ve NFL tekniklerini kullanarak sınıf alıştırmalarını yenilemek adına öğretmenler için adım adım anlatan rehber olarak hazırlanmıştır. Genelde 11 ve 16 yaş arasındaki öğrencilerle çalışan ilkokul, ortaokul ve Lise öğretmenlerini hedefler. Genelde diye vurgulamamızın sebebi daha ilerdeki bölümlerde açıklayacağımız gibi 18 yaş dolaylarındaki okul öğrencileri CARMA projesine katılmış olup onların deneyimleri ve ürünleri bu rehber kitabın gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Bu rehber kitabın temel amacı işbirlikli öğrenme yaklaşımlarını anlamayı desteklemek ve öğrenci motivasyonu, katılımını ve başarı düzeylerini artırmak için işbirlikli öğrenme etkinliklerini nasıl uygulanacağı üzerine adım adım anlatan bir rehber olmasıdır. Aynı zamanda Neşeli Araçlar/Toolkit orta öğretim sınıflarında özel ihtiyacı olan öğretmenleri hedefler; özellikle erken okul terk etme riskinde, düşük başarılı, dezavantajlı olarak betimlenen kargaşa ortamında öğretirken öğretmenlerin istediği işbirlikli öğrenmeyi nasıl tanıştıracağı üzerine pratik fikirleri verir.

Öğrenme kiti aynı zamanda geniş bir konu yelpazesinde ilk öğretmen eğitimini amaçlar. Ek olarak, okul müdürleri, okul liderleri ve okul eğitimindeki öğretmen kadrosu sınıfta eğitim zorluklarına odaklanmak, öğrenme ortamını zenginleştirmek ve çok daha geniş okul toplumunda olumlu bir etki yapmak için işbirlikli öğrenme ve alternatif NFL yaklaşımları tanıştırmak ve geliştirmek için Toolkit/Neşeli Araçlardan kaynak olarak kullanarak yararlanabilir.

Toolkit/Neşeli araçların iki sürümü mevcuttur: CARMA çalışması Öğrenme kiti tasarımına ilham veren okuyuculara büyük resmini veren ve farklı NFL tekniklerini tanıtan çok daha eksiksiz bir sürüm; daha kısa bir sürümü ise direk ana konuya değinir ve bizzat NFL tekniklerine odaklanır. Toolkit/Neşeli Araçlar İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Yeterlilik Değerlendirme Modeli

Öğretmenler için CARMA değerlendirme modeli sınıflarında NFL tekniklerinin kullanımı sayesinde öğretmenlerin becerilerinin ve öğrendiklerinin farkına varmalarını sağlar.

Bu araç bireysel düzeyde kullanılması öngörülmüştür fakat aynı zamanda sınıflarında NFL teknikleri uygulamak istediklerinde kendi becerilerinin gelişimini değerlendirebilmek için onları destekleyecek diğer öğretmenlerle birebir ikili iletişim metodu için de kullanılabilir. Model 4 ana yeterliliklerle organize edilmiştir(her yeterlilik ile ilişkin bazı yetenekler):

I. Kolaylaştırma ve özdenetim becerileri

II. İşbirlikli öğrenmede yeterlilikler

III. İşbirlikli değerlendirmede uzmanlık/bilgi birikimi

IV. Non-formal eğitimin kullanımı

Bu model gerçek bir sınıf uygulamasında tüm unsurları ile NFL’in ilkelerini yansıtırken öğretmenlere, okullara başarılı işbirlikli öğrenme ortamlarını anlama, betimleme ve uygulamak adına öğretmenin becerilerini ve yeterliliklerini ölçmek için bir çerçeve kurmalarına yardım edebilir.

Öğretmenler için Kaynak Bankası

Geniş ve ayrıntılı bir araştırma aşaması ve CARMA projesi takımının üyelerinin süregelen çalışması sonucunda işbirlikli etkinliklerin okullara ve daha geniş okul topluluklara taşınmasına destek verebilecek bir dizi yararlı kaynaklar derlendi.

Öğretmenler zaman içinde daha da detaylandırılıp güncellenecek olan Kaynak Bankasından işbirlikli öğrenme ve öğretme üzerine teorik kaynaklar, pratik ders planları ve etkinlikleri ve işbirlikli değerlendirme metodunu destekleyecek kaynaklar bulabilirler. Kaynak derlemesi farklı dillerde mevcuttur.

Güncel olarak 5 temel kategoride kaynaklar gruplanmıştır:

I. CARMA kaynakları

II. İşbirlikli öğrenme ve öğretmenin araştırılması (Teorik kaynaklar)

III. İşbirlikli öğrenme ve öğretmede ders planları ve etkinlikleri

IV. İşbirlikli değerlendirme metotları ve araçları
V. Ulusal dillerde kaynaklar.IV. İşbirlikli değerlendirme metotları ve araçları

CARMA PROJESİ 5. HABER BÜLTENİ

Eki 30, 2018

yeni-microsoft-powerpoint-sunusu

CARMA Final Konferansı büyük bir başarıya imza attı!

‘’Eğitimde Mutlak Başarıya Ulaşabilmek adına İşbirlikli Öğrenmede Yol Haritası ’’ çağrısı ile CARMA Final Konferansı 4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlemiş ve katılımcıları çok etkilenmiştir.

Tam iki gün süren görsel, uygulamalı non-formal uygulama tekniklerinin alıştırmalarını içeren oturumlar Non-Formal Eğitim Tekniklerinin geleneksel okulların sınıflarında ne denli kolay, akıcı ve eğlenceli uygulanabileceğini öğretmenlere, okul müdürlerine ve diğer karar alıcılara hem açıklanabilmesi hem de kendilerinin bizzat içselleştirebilmeleri için mükemmel bir fırsat yakalamıştır. Açılış konuşmasını Flanderlerin Ulusal UNESCO ASPnet koordinatörü ve ‘’Eğitimin Gizemi’’ platformunun eş başkanı Stijin Dhert gerçekleştirdi. Konferans sayesinde katılımcılar CARMA projesini, etkinliklerini, sürecini ve başarılarını öğrendiler ama her şeyden önce non-formal etkinliklerinin geleneksel sınıf ortamlarında günlük olarak nasıl kullanabileceklerini, müfredata nasıl yedirebileceklerini ve öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve katılımına eşsiz bir etkisi ile birlikte çok daha kucaklayıcı bir taktik olabileceğini kavradılar.

Proje uygulamasından alınan dersler – Okullar çok daha kucaklayıcı olabilmek için ne yapmalılar?

Non-formal öğrenme teknikleri (NFL) uygulayarak çok daha kucaklayıcı okulların olabileceği gerçeğini;  sergilenen sınıf uygulamaları eşliğinde kanıta dayalı önerileri eğitimin müfredat karar alıcılarına sunabilmek CARMA projesinin amaçlarından birisidir. CARMA Katılımcı Stratejesi/Taktiği özellikle erken okul terkini önleyici ve öğrencilerin katılımını ve motivasyonlarını artırıcı yolları desteklemek adına farklı bakış açılarına odaklanarak öğretmenlere, okul müdürlerine ve yetkili otoritelere, karar alıcılarına bir dizi öneriler demeti sunar.

CARMA projesi öğretmenlerden, öğrencilerden, anne ve babalardan aynı zamanda okul yetkililerinden ve diğer öğrenim ve öğretim çevreleri, eğitim programı düzenleyicileri, öğretmenleri, öğretimi destekleyen ulusal politikacıları ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlardan analizi yapılmış nitel ve nicel veri topladı.

Non-formal teknikler ve işbirlikli değerlendirme tekniği olan RMA-Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım öğrenciler arasında olduğu kadar öğretmenler arasında da ortaklaşa çalışmanın eşsiz etkisini kanıtlamıştır. Farklı NFL tekniklerinin sınıflarda uygulanmasının ardından hem öğretmenler hem de öğrenciler sınıflarında ve çok daha geniş okul çevresinde bu tekniklerin günlük deneyimleri için mucizevi bir kazanç olduğunu fark etmişlerdir. Projenin hedef grubu olan öğretmenler ve öğrenciler NFL tekniklerini ve bir değerlendirme aracı olan RMA içeren son derece yararlı önerileri okul eğitimine dâhil ederek CARMA proje ortaklarına çok temel bir ürün sağlamışlardır.

CARMA Stratejisini sınıf uygulamalarına ve okul ortamına dâhil edebilmek için somut öneriler

Otoriteler, kural koyucular, öğretmenler ve öğrenciler eğitim politikasında ne yapmalılar:

 • NFL uygulamasının kazançları konusunda farkındalığı artırmak
 • Öğretim programına NFL tekniklerini dâhil etmek
 • Okullarda atölye çalışmaları düzenleyip NFL uzmanlarına başvurmaları konusunda okulları cesaretlendirmek
 • Ders kitapları dâhil olmak üzere öğretmen eğitiminde/formasyonunda NFL tekniklerini zorunlu ders haline getirmek
 • Sahaya inme politikasının uygulanmasına izin verilmeli (öğrenci ve öğretmenlerin öğütleri araştırılmalı, değerlendirilmeli)
 • Öğrenme atmosferinin değiştiği öğretme ve öğrenme içeriği ile ilgili daha esnek bir müfredatı tanıtmak
 • Daha ortaklaşa ya da ikili öğretimin tanıtıldığı ve bir sınıftaki öğrenci sayısının düşürüldüğü bir sınıf düzeni kurgulamak
 • Öğrencileriniz değerlendirmesi konusunda odaklandığınızı değiştirerek yenileyin örneğin ödeve, alıştırmalara ve imtihanlara çok daha az önem verin fakat işbirlikli öğrenme yöntemleri içeriğindeki kavrama ve katılıma önem verin
 • Öğrenmenin bilginin tekrardan üretmek yerine etkin ve yaratıcı bir süreç olduğundan emin olun
 • Öğretmenleri, öğrencileri, anne ve babaları eğitimi nasıl yenileyebiliriz tartışmasına etkin olarak katın.
Eğitim kuruluşlarının okul yöneticileri ve liderleri ne yapmalı:

 • NFL teknikleri ve RMA konusunda çok iyi bilgi edinmeli
 • Anne ve babalara, öğrencilere, öğretmenlere(eğitmenlere) ve ortak kuruluşlara bilgi sağlamalı
 • Öğretmenlerini NFL tekniklerini uygulama konusunda yüreklendirmeli
 • Okullarında eş ile öğrenme/akran etkileşimi ile öğrenme örneğin öğretmenlerin birbirinden öğrenmesi konusunda cesaretlendirmeli
 • Disiplinler arası projeleri geliştirmeli
 • Toplum kökenli problemlerin çözülmesi adına bir platform sağlamalı
 • Okulda RMA/NFL teknikleri üzerine öğretmen eğitimleri düzenlemeli
 • NFL tekniklerinin uygulanmasına destek vermek için okul koordinatörleri ile irtibatta olmalı
 • Çok daha esnek bir okul ortamı sağlamalı (örneğin karar verme ve zaman yönetimine ilişkin)
 • Yüz yüze ve küçük gruplar içinde öğretimi desteklemeli
 • Alternatif öğrenme ortamı sağlamak adına sınıf düzenini değiştirmek için öğretmenlere izin vermeli
 • Öğretmen kadrosunu NFL konusunda bilgi ile donatmalı
 • Okul misyonunu/vizyonunu NFL teknikleri ile bütünleştirip ‘’NFL’in elçisi’’ olmalı
Öğretmenler NFL metotlarını ve değerlendirme aracı olan RMA’yı sınıf ortamlarına taşımaları tavsiye edilir çünkü:

 • öğrencilerini öğrenme sürecine rahatlıkla dahil edebilirler ve etkin olarak uygulamalara katılmaları için heveslendirebilirler
 • öğrencilerini fikirlerini ve görüşlerini ifade etmeleri için yüreklendirebilirler
 • öğrenciler arasında olduğu kadar öğretmenler ve öğrenciler arasında da ortaklaşa çalışmayı teşvik edebilirler
 • topluluk oluşturma süreçlerine odaklanabilirler
 • tepeden aşağıya eğitimden ve öğretmen merkezli öğretimden kaçınmalılar (konu anlatımı )
 • öğrencilerinizin yetkilendirilmesini öğretimin merkezine koyun
 • “bir dizi başarı seti’’ veya ‘’müfredatı takip etme’’ öğretimin temel amacı yapmak yerine öğrenme sürecine öğrencilerin etkin katılımını sağlayın

 

CARMA PROJESİ FİNAL KONFERANSI BRÜKSEL‘DE GERÇEKLEŞTİ!

Eki 09, 2018

whatsapp-image-2018-10-05-at-10-28-53-3CARMA Ocak 2016’da başlayan ERASMUS+ Programı kapsamında Ana Eylem 3 (KA3) İleriye Yönelik İşbirliği Projelerinden ve CESIE (İtalya) tarafından koordine edilen 3 yıllık bir projedir. Proje öğrenciler ve öğretmenler arasında interaktif, karşılıklı etkileşimsel öğrenmeyi teşvik eden motivasyonu arttıran kapsayıcı yaklaşım ile non-formal öğrenme uygulamalarının ve işbirlikli yöntemlerin okullarda tanıtılmasını, test edilmesini amaçlamıştır.
Doğa Koleji, ortağı olduğu Avrupa Birliği CARMA projesinin Brüksel’de gerçekleşen konferansında Scottie Go! ve Codemath’i AB ülkelerinin eğitim alanındaki karar alıcılarına tanıttı. Avrupa Birliği fonlarından destek sağlanarak yürütülen CARMA Projesi final konferansında ilgi gören Codemath, ilkokul öğrencilerine kodlama eğitimi ile oyunlaştırma metodunu kullanarak matematik öğretmektedir. Scottie Go! ise temel programlama, döngüler, koşullardan değişkenlere ve fonksiyonlara kadar programlamanın tüm temel kavramlarını içerir, programlamayı tanıtmak ve öğretmek için temel bir araç olarak kullanılmaktadır.
CARMA Projesi’nin Brüksel’de gerçekleşen final konferansında Doğa Koleji, Belçika, Avusturya, İspanya, Fransa, Portekiz ve İtalya’dan katılan eğitim alanındaki karar alıcılar ile buluştu. Doğa Koleji AB Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan, Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknoloji Direktörü Hakan İnanır’ın sundukları Codemath projesi ve EdTech Danışmanı ve BeCreo Teknoloji şirketindeki Baş Strateji Görevlisi Danny Arati’nin Scottie Go! sunumu büyük ilgi gördü.
6 farklı ülkedeki öğrenmede başarı ve motivasyonu artırarak, erken okul terkini önlemede ele alınması gereken önceliklerin tartışılarak, “Carma projesinde, işbirlikli öğrenme stratejileri ve politikaları, non-formal öğrenme tekniklerine dair iyi uygulamalar ve sonuçları ve bu tekniklerin okul müfredatına nasıl dahil edilebileceği konuları paylaşıldı.
Eğitim konuları;
“Dijital dünyada işbirlikçi öğrenme: İşbirlikli öğrenme pratiğinde bilişim teknolojisini rolü, kodlama ile öğrenme” – Hakan İnanır, Dr. Zuhal Yılmaz Doğan, Danny Arati, Doğa Okulları

“Gelecekteki eğitim / 21. Yüzyıl becerileri için yaygın öğrenme ve işbirlikli yöntemlerin rolü” – Stijn Dhert, “Eğitim Gizemi” koordinatörü, UNESCO

“Eğitim bağlamında işbirliği – sınıfta işbirlikli öğrenme politika açısından ve uygulama açısından ne anlama gelmektedir?” – Sofie Foets, ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)

“CARMA projesi – okullar için işbirlikli öğrenme stratejisi olarak yaygın öğrenme yoluyla öğrenci motivasyonunu teşvik etmek için deneyimler ve sonuçlar” – Rosina Ndukwe, CESIE

“CARMA Kapsayıcı Stratejisi: İşbirlikli öğrenmeyi okul müfredatına nasıl dahil edebiliriz?” –
Gianna Cappello, Okul Politika Uzmanı, İtalya Palermo Üniversitesi

“Yaygın eğitim sistemlerinde non-formal teknikler ve öğretmen ve öğrencilerin motivasyonu ve katılımı üzerindeki etkisi” – Murcia Üniversitesi ve INOVA+

“Öğrenme sürecini desteklemek için öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirlikli ilişkiler kurmak” – CESIE

“İşbirlikli öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi” – Pistes Solidaires

“Öğretmenlerin öğrenci başarısını teşvik etmedeki deneyimleri ve işbirlikli öğrenme yoluyla motivasyon arttırımı” – Leuven Üniversitesi

“Politikalar ve politika girişimler: AB, kanıtları öne çıkarmak için neler yapabilir?” – Verein Multikulturell

“Gelecek okullar için AB 2030’dan neler beklenebilir?” – Karl Donert, Avrupa Komisyonu uzmanı ve Academia Avrupa üyesi, CARMA projesi dış değerlendirmecisi

ab-ye-egitim-ihracati-1_2018506 ab-ye-egitim-ihracati-4_2018165whatsapp-image-2018-10-05-at-10-29-00-120181004_163050

CARMA PROJESİ NONFORMAL TEKNİKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMI EĞİTİMİ ATAŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ!

Eyl 18, 2018

img_5060img_5063

CARMA: Öğrenci Motivasyonunda Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım ve Yenilikçi Non-formal Öğrenme Metotları (Proje No: 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) ERASMUS+ Programlarından Ana Eylem 3 (KA3) İleriye Yönelik İşbirliği Projesi kapsamında olan ve Ocak 2016’da başlayıp 3 yıl süreyle devam eden CESIE tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Projesini Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ortak olarak yürütmektedir.

Proje öğrenciler ve öğretmenler arasında interaktif, karşılıklı etkileşimsel öğrenmeyi teşvik eden motivasyonu arttıran kapsayıcı yaklaşım ile non-formal öğrenme uygulamalarının ve işbirlikli yöntemlerin okullarda tanıtılmasını, test edilmesini amaçlamıştır.

Bu kapsamda projenin iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması için 2018-2019 Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 Ağustos 2018, 13 Ağustos 2018 ve 14 Ağustos 2018 tarihlerinde Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ev sahipliğinde CARMA Projesi̇ Non-formal Tekni̇kleri̇n Öğreti̇mde Kullanımı Eği̇ti̇mi̇, Yenisahra Öğretmen Duriye Nuriye Endürüst Ortaokulu, Sare Selahattin Uzal Ortaokulu, Piri Reis Ortaokulu,  Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Müteferrika Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’’nde gerçekleştirilmiştir.

Eğitime Ataşehir İlçe Milli Eğitim’e bağlı 5 farklı okuldan farklı branşlardan 262 öğretmen katılmıştır. Eğitimler AB projeler Koordinatörü Zuhal Yılmaz Doğan, Proje geliştirme uzman yardımcısı Gizem Ağyüz ve Dilek Furuncu, Eğitim Teknoloğu Öykü Karahüseyinoğlu, Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Muammer Özkan ve Carma projesindeki nonformal teknikleri uygulayan Bilgisayar formatörü Serkan Solmaz, İngilizce öğretmeni Banu Yurtseven, Drama öğretmeni Deniz Devrim Şahin tarafından Algoritmik düşünme ile hikaye oluşturma, Uzman masa tekniği, Codemath ve Bilgisayarsız kodlama alanlarında eğitimler verilmiştir.

img_5117img_5163dscn3267dscn3225dscn3252

MOV UP PROJESİ ULUSAL ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KRANEVO‘DA GERÇEKLEŞTİ!

Eyl 03, 2018

dsc_0522

Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir. (Proje No: 5803939-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN) proje ortaklarının iyi uygulamaları üzerine inşa edecek ve genç öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan (değerler, motivasyon ve tutumları kapsayan) katılımcı öğretmenlerin becerilerini geliştirecek bir öğretmen eğitimi kursu üretmeyi amaçlamaktadır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi için http://movup-project.eu/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mov up uluslararası öğretmen eğitimi kursu 6 ortak ülkeden okul öncesi ve ilkokul alanında eğitim veren öğretmenleri bir araya getirmek amacıyla, Nadezhda Belediyesi ve Kültürlerarası İşbirliği Kurumu (ICCF) ev sahipliğinde 27-31 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan’ın Kranevo ilinde düzenlenmiştir. Eğitimler Türkiye, Malta, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Litvanya’dan gelen akademisyenler ve eğitmenler tarafından verilmiştir. Eğitmenler, erken okul terkini azaltmak ve öğrenmede motivasyonu artırmak amacıyla erken çocukluk eğitiminde verilmesi gereken yenilikçi uygulamalar, öğretim yöntemi ve tekniklerine dair paylaşımlarda bulundular.

Doğa Okulları müfredatında başarı ile yürütülmekte olan bu yenilikçi öğretim uygulamalarında bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde sorgulamaya dayalı öğretimin aşamaları, Duyguların didaktiği tekniği ile duygusal süreçlerin dengelenmesi ve disiplinler arası ilişkilendirmeler ile öğrencinin yaşamsal ve süreç temelli becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair atölye çalışmalarında öğretim setleri ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır.

Kültürel ve mesleki kaynaşmayı sağlamak amacı ile öğretmenler için kültürel turlar ve eğitim kurumlarına ziyaretler düzenlenmiştir. Öğretmen eğitimi sonunda katılımcı öğretmenlerin uluslararası tanıtılan iyi uygulamaları ve öğretim tekniklerini sınıflarında test ederek geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Proje ortakları tarafından iyi uygulamalar, değerlendirme sonuçları ve proje ürünleri, konferanslar ve seminerler yoluyla kendi karar alıcı kurumları ile paylaşılacaktır.

Eğitim konuları;

Türkiye’den Doğa Okulları, Avrupa Birliği Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan, Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ramazan Sezer ve Kraliyet Sanat Derneği (FRSA) Üyesi, EdTech Danışmanı ve BeCreo Teknoloji şirketindeki Baş Strateji Görevlisi Danny Arati ise Doğa Okullarında okul öncesi ve ilkokul düzeyinde uygulanmakta olan “Düşünmenin Doğası ve Deney Atölyesi dersleri”

Malta’dan, Malta Universitesi, Sosyo Duygusal Refah Dirençlilik Merkezi’nden öğretim görevlisi Prof. Dr. Carmel Cefai “Öğrenmede Sosyal Duygusal Öğrenmenin Temelleri ve Erken Çocukluk Eğitiminde önemi”

Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Valeri Solars ise “Öğrenmede Olumlu ve Motivasyon Artırıcı Öğrenme Ortamlarının Oluşturulması”

Yunanistan’dan Girit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Maria Ampartzaki ise “Sorgulamaya Dayalı Öğrenmede Sanat ile Tarih Öğretimi”

Venedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal ve Duygusal Refah bölümü öğretim görevlisi ise Prof. Dr. Paula de Waal “Duygusal Yeterliklerin Gelişiminde Program Tasarımı ve Hikaye Anlatımı”

Bulgaristan ‘dan Kültürlerarası Ortaklık Kurumu (ICCF) öğretmen eğitmeni Iglika Angelova ise “Öğretimde Sosyal ve Duygusal Gelişimde 3Boyutlu Öğrenme ve Sınıf Etkinlikleri”

Litvaya’dan Panevezys Bölgesi Eğitim Merkezi öğretmen eğitmenleri ise Jurgita Vaitiekuniene ve Renata Jankeviciene “Çocuğun Bakış Açısı ile Gelişimin İzlenmesi”

whatsapp-image-2018-08-31-at-15-46-31       dsc_0211

CARMA PROJESİ FİNAL KONFERANSI 4-5 EKİM 2018’DE BRÜKSEL’DE!

Ağu 08, 2018

1

CARMA Final Konferansımız 4 ve 5 Ekim 2018 tarihleri arasında Belçika Kraliyet Kütüphanesi, Brüksel’de gerçekleştirilecektir. “Dünya Öğretmenler Günü” vesilesiyle, CARMA projesinin okullarda işbirlikli öğrenme uygulamalarının sonuçları, projenin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak geliştirilen politika önerileri sunulacaktır.
“Eğitimde Başarıya Giden Yolda İşbirlikli Öğrenme” sloganı altında düzenlediğimiz Avrupa Konferansında 1 günlük verimli bir tartışma için öğretmenleri, eğitim politikacıları ve paydaşları bir araya getirerek, yaygın eğitimi kullanarak öğretimi yenilikçi hale getirmede CARMA Projesinden öğrendiklerimizi da paylaşmayı hedeflemekteyiz. Konferansın ikinci gününde, yaygın eğitim uygulamalarını yürüten iki okula saha ziyaretleri gerçekleşecektir.
Lütfen bu tarihi ajandanıza kaydediniz! Sonbaharda Brüksel’de görüşmek için sabırsızlanıyoruz!

CARMA Öğretmenler için Öğrenme kiti: Öğrenci motivasyonu ve katılımını artırmada işbirlikli öğrenme uygulamaları için adım adım rehber

“CARMA projesinin hedefi örgün eğitimi yaygın eğitime dönüştürmek değildir. Proje kapsamında amacımız örgün eğitim yaklaşımını yaygın eğitim teknikleri ile zenginleştirmek ve geliştirmektir. Uygulamalar yaygın eğitim teknikleri olmasına rağmen, örgün eğitimde yer alan öğrencilerimize hitap etmesi için bu öğrenme yaklaşımları örgün eğitim içeriğine ve yapısına uygundur.”- Murcia Üniversitesi’nden Eğitim Teknolojileri Araştırma Grubu.
11 ve 16 yaş arasındaki ortaöğretim grubunda çalışan öğretmenleri hedef alan CARMA Öğrenme kiti yakında CARMA projesi web sitesinde paylaşılacaktır. Birincil odak noktası, işbirlikli öğrenme yaklaşımlarını kavrama ve öğrencinin öğrenmede motivasyonu, katılımı ve başarısını artırmak amacıyla işbirlikli öğrenme etkinliklerinin sınıfta etkin uygulanması için adım adım bir kılavuz sunmaktır.
Öğrenme kiti, özellikle dezavantajlı olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü çeken ve erken okul bırakma riski bulunan öğrencileri dahil eden karmaşık bir ortamda ders veren ve sınıfta işbirlikli öğrenmenin nasıl uygulanacağına dair pratik fikirlere ihtiyacı olan öğretmenlere hitap etmektedir. Daha da önemlisi, bu öğrenme kiti, öğretmenlere işbirlikli öğrenme ortamını okullarda gerçekleştirme imkanı veren araçlar sunmayı amaçlamaktadır!

22

İkinci Eğitim Forumları için büyük bir alkış! Ulusal Eğitim Forumlarının 2. turu, tüm ortak ülkelerde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Eğitim Forumu, Doğa Koleji’nin ve kamu eğitim kurumlarının farklı kampüslerinden 35 katılımcı ile İstanbul Ataşehir Doğa Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Forum sırasında CARMA Projesi ve Proje sonuçları katılımcılara tanıtılmıştır. Daha sonra, küçük gruplar ile CARMA teknikleri ve katalogda yer alan uygulamaların tadını alabilmeleri için non formal teknikleri test ederek geliştirmelerine imkan verilmiştir. Eğitim Forumunun değerlendirme aşamasında Etkileşimsel Mayotik Yaklaşımı (RMA) kullanılarak organizasyon sonlandırılmıştır.

EUMOSCHOOL PROJESİ FİNAL KONFERANSINDA DOĞA KOLEJİ’NİN İYİ UYGULAMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

Ağu 03, 2018

37341994_713588175660451_7336641071780200448_o

Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü “Erken Okul Terkini Önlemede Duygu Eğitimi” adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir. (Proje No: 2015 – 1 – IT02 – KA201 – 015383) ERASMUS+ Programlarından Ana Eylem 2 (KA2) kapsamında olan ve Eylül 2015’te başlayıp 3 yıl süren Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (İtalya)  tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Projesini Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü proje ortağı olarak yer almaktadır.

EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi’nin” yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni yöntemlerin gelişiminin, test edilmesi ve uygulanmasını, bunun yanı sıra Erken Okul Terki olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında 8-9 Temmuz 2018 tarihlerinde İtalya eğitim bakanının katılımıyla Duygusal Eğitim Merkezi (Emotional Training Center)’nin ev sahipliğinde Viterbo, İtalya’da düzenlenen Ulusal Eğitim Festivali’nde son final konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında EUMOSCHOOL projesinin sonuçları, ortak ülkelerde benimsenen Duyguların Didaktiğine ilişkin sonuçlar sunulmuş, ortak ülkelerde Duyguların Didaktiği’nin örnek uygulamaları ve  EUMOSCHOOL’un “http://eumoschool.eu/oer/” açık eğitim kaynağı sunulmuştur. Son olarak proje kapsamında 6 ülkede yapılan uygulamalar ve veriler sonunda ortaya çıkan EUMOSCHOOL politika önerileri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Konferans konuları:

 • EUMOSCHOOL proje tanıtımı
 • İtalya ve Romanya’dan öğretmenlerin sınıftaki duygu eğitimi tecrübeleri
 • Ortak ülkelerin EUMOSCHOOL deneyimi – Duyguların Didaktiği Avrupa’ya yayılıyor
 • EUMOSCHOOL OER ve EUMOSCHOOL Yönergeler
 • Çıktı 4’ün Sunumu – Politika Önerileri
 • Soru cevap kısmı

Doğa AB Projeler koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan’ın, Doğa Koleji iyi uygulamaları öğretmen ve öğrenci çıktıları büyük ilgi görmüştür. Doğa okulları iyi uygulamalar projesi ile yenilikçi vizyonunu ortaya koyarken, diğer bir yandan eğitim de yapmış olduğu iyileştirmeler ile katma değer sağlaması proje ortakları ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Proje ortağı ülkelerden katılan öğretmenler, proje içeriği hakkında bilgi sahibi olurken konferansın soru cevap kısmında Doğa Koleji’nin iyi uygulamaları ile ilgili merak ettikleri soruları sormuşlardır. Çeşitli ülkelerden gelen öğretmenler çok memnun bir şekilde konferanstan ayrıldılar.

137303470_713589065660362_5648484195899539456_o 37334816_713588152327120_1374998741471199232_o

MOV-UP Öğretmen İhtiyaçlarının İncelenmesi

Ağu 03, 2018

yeni-microsoft-powerpoint-sunusu

Ortak ülkelerdeki MOV-UP projesinin ilk  aşamasında düzenlenen ve uygulanan başlangıç faaliyetlerden biri, öğretmenlerin ihtiyaçlarının araştırılmasıdır. Araştırma, çeşitli bölümlerden oluşan çevrimiçi anket yoluyla okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini dahil edecek şekilde  gerçekleşmiştir. Sorular katılımcıların aşağıdaki konular hakkında fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamıştır: Öğretmenlik mesleğinin zorlukları, öğretmenlerin günlük hayattaki zorluklarının temel nedenleri, bazı temel öğretim uygulamalarının değerlendirmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik tercih ettikleri konuları derecelendirmeleri gibi sorular yöneltilmiştir. Araştırmaya proje ortağı ülkelerden 1000’den fazla öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin geri bildirimlerinin analizi, bir kaç aylık bir süre zarfında ortakların uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ortak ülkeler arasında yapılan karşılaştırmada katılımcıların demografisindeki önemli farklılıklara rağmen, toplanan geri bildirimler oldukça benzer çıkmıştır.

Temel mesleki zorluklar arasında, katılımcılar, bireysel öğrenenlerin eğitim sürecine dahil edilmesi, iletişim kurmaları ve ebeveynlerle işbirliği gibi belli yönlerde ihtiyaçları tespit edilmiştir. Öğretmenleri:

*Uygulamalarını değelendirip, yeniden gözden geçirilmesine dahil olma,

*Çalışmalarını meslektaşları ile tartışma ve paylaşma,

*Mesleki becerilerinin gelişimini hedeflemeleri gibi konularda yansıtma kültürüne açık oldukları görülmektedir .

Çeşitli eğitim konularından seçim yapmaları istendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla “Çocukların kaygıları”, “Çatışma çözümü”, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” konularına öncelik vermişlerdir. Dikkat Eksiliği Hiperaktivite bozukluğunun (DEHAB), MOV-UP projesinin odak temalarından bir olarak yer almamasına rağmen, proje haber bülteninin bu sayısında bu konuyla ilgili bir metin seçtik. Aşağıda, Dr. Marilyn Wedge’ni uzman görüşünü bulacaksınız.

Fransız çocuklarında neden DEHAB yok?

Fransız çocukların davranışlarını kontrol etmek için ilaçlara ihtiyaçları yoktur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, okul çağındaki çocukların en az % 9’una DEHAB tanısı koyulmuş  ve ilaç tedavisi almışlardır. Fransa’da, DEHAB tanısı koyulan ve ilaç alan çocukların oranı %.5’ten azdır. ABD’de çok sık görülen DEHAB Fransa’daki çocukların neredeyse tamamını nasıl es geçmiştir? DEHAB bir biyolojik nörolojik bozukluk mudur? Şaşırtıcı bir şekilde, bu sorunun cevabı Fransa’da mı yoksa ABD’de mi yaşadığınıza bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk psikiyatristleri, DEHAB’ı biyolojik sebeplerden kaynaklı biyolojik bir bozukluk olarak kabul etmişlerdir.

Tercih edilen tedavi ayrıca biyolojiktir ve psikostimulan ilaçlar kullanılır […].

Fransız çocuk psikiyatristleri ise, DEHAB’ı psiko-sosyal ve durumsal nedenleri olan bir tıbbi durum olarak görmektedir. Fransız doktorlar, çocukların dikkat ve davranışsal problemlerini ilaçla tedavi etmek yerine, çocuğun kaygısının altında yatan sorunu beyninde değil   sosyal bağlamında aramayı tercih ederler. Daha sonra psikoterapi veya aile danışmanlığı ile altta yatan sosyal bağlam problemini tedavi etmeyi seçerler. Tüm semptomları çocuğun  beyninde kimyasal dengesizilik gibi biyolojik fonksiyon bozukluk olarak adlandırma eğiliminde olan Amerikan yaklaşımından çok farklı bir bakış açısıdır.

Fransız çocuk psikiyatristleri, Amerikan psikiyatristleri gibi çocukluk dönemi duygusal sorunlarında aynı sınıflandırma sistemini kullanmazlar.

Fransız çocuk psikiyatristleri ruhsal bozuklukların Tanılayıcı  ve İstatistiksel El Kitabını (DSM) kullanmazlar. Sosyolog Manuel Vallee’ye göre, Fransız Psikiyatri Federasyonu DSM-3’ün etkisine karşı bir direnç olarak alternatif bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir. Bu alternatif, ilk kez 1983’te piyasaya sürülen ve 1988 ve 2000’de güncellenen Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Fransızca Sınıflandırılması (CFTMEA) dır. CFTMEA’nın odak noktası, semptomları maskelemek için en iyi farmakolojik önlemler bulmak yerine çocuk semptomlarının altında yatan psikososyal nedenlerini tanımlamaktır. […]

Fransız bütünsel, psikososyal yaklaşım, DEHAB tipi semptomların beslenme nedenlerini de dikkate almaktadır. Bazı çocukların davranışlarının yapay renklerle, koruyucularla ve/veya alerjenler gıdalar yedikten sonra kötüleştiği gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu ülkede sorunlu çocuklarla çalışan klinisyenler, birçok DEHAB çocuğunun diyet müdahalesi ile bazen bir çocuğun sorununa yardımcı olabileceğinin farkındadırlar (burada bahsedilen DEHABlı çocukları olan ebeveynler değildir). Bununla birlikte, ABD’de DEHAB’nin farmasötik tedavisine odaklanılmasına rağmen, klinisyenlerin diyet davranışlarının çocukların davranışları üzerindeki etkisini görmezden gelmeleri konusunda yönlendirmektedirler.

Marilyn Wedge Ph.D.

Yaklaşan Etkinlikler

MOV-UP Uluslararası Öğretmen Eğitimi Kursu

Yüz yüze Mov –Up Uluslararası Öğretmen Eğitimi Kursu’nun Bulgaristan’da  2018 yazında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu eğitime MOV-UP Öğretmen Eğitim Programını test etmek için her bir proje ülkesinden en az 3 öğretmen katılacaktır. Eğitim 5 gün sürecektir. MOV-UP konularından ve iyi uygulamalarının yanı sıra, eğitim programı katılımcılarının deneyimlerini paylaşma ve ortak çalışma fırsatları sunacaktır. Diğer MOV-UP öğretmen eğitimlerinde olduğu gibi kurs katılımcılarının proje uzmanlarının rehberliğinde öğrencileriyle sınıf uygulamalarına devam etmeleri ve mezuniyet kurslarını hazırlayarak eğitim döngüsünü tamamlamaları istenecektir. Uluslararası öğretmen eğitimi kursuna katılmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için proje Web sitesini  takip ediniz. http://movup-project.eu/

 

CARMA PROJESİ NONFORMAL TEKNİKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMI EĞİTİMİ ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ!

Haz 26, 2018

img_3295CARMA: Öğrenci Motivasyonunda Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım ve Yenilikçi Nonformal Öğrenme Metotları (Proje No: 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) ERASMUS+ Programlarından Ana Eylem 3 (KA3) İleriye Yönelik İşbirliği Projesi kapsamında olan ve Ocak 2016’da başlayıp 3 yıl süreyle devam eden CESIE tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Projesini Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ortak olarak yürütmektedir.

Proje öğrenciler ve öğretmenler arasında interaktif, karşılıklı etkileşimsel öğrenmeyi teşvik eden motivasyonu arttıran kapsayıcı yaklaşım ile non-formal öğrenme uygulamalarının ve işbirlikli yöntemlerin okullarda tanıtılmasını, test edilmesini amaçlamıştır.

Bu kapsamda 2017-2018 Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kendi̇ni̇ Geli̇şti̇r Geleceği̇ Deği̇şti̇r Öğretmen Mesleki̇ Geli̇şi̇m Semi̇nerleri̇ kapsamında 19 Haziran 2018 tarihinde Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ev sahipliğinde Carma Projesi̇ Nonformal Tekni̇kleri̇n Öğreti̇mde Kullanımı Eği̇ti̇mi̇ Acıbadem Doğa Koleji’nde gerçekleştirilmiştir.

Eğitime Üsküdar Milli Eğitime bağlı okullardan farklı branşlardan 53 öğretmen katılmıştır. Eğitimler AB projeler Koordinatörü Zuhal Yılmaz Doğan, Proje geliştirme uzman yardımcısı Gizem Ağyüz ve Carma projesindeki nonformal teknikleri uygulayan Bilgisayar öğretmeni Serkan Solmaz, İngilizce öğretmeni Banu Yurtseven, Felsefe öğretmeni Funda Bayraktar ve Drama öğretmeni Deniz Devrim Şahin tarafından Algoritmik düşünme ile hikaye oluşturma, Çocuklar için felsefe, Uzman masa ve Bilgisayarsız kodlama alanlarında eğitimler verilmiştir.

Eğitimler sonunda öğretmenlere sertifikaları taktim edilmiştir.

dscn3105 dscn3127 dscn3153 img_3284 img_3291 img_3331 dscn3122

DOĞA KOLEJİ 12. TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASINDA DA YENİ BAŞARILARLA DÖNDÜ!

May 14, 2018

 

Bu yıl 7-11 Mayıs 2018 tarihinde Kayseri’de gerçekleşen 12. Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Sergisi’nde Doğa Koleji 4 farklı Kampüsten Değerler, Kodlama, Matematik, Kimya ve Tarih alanında yarışmıştır.

Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlenen yarışmalara, bu yıl toplam 11.352 proje başvurmuştur. Ön değerlendirme sonuçlarına göre 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edilmiştir. Bölge yarışmasında “Birincilik (Finalist)” ödülü alan 160 proje, 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen Final Sergisine davet edilmiştir.

Final sergisine davet edilen projeler:

Ankara Özel İncek Doğa Ortaokulu öğrencilerinden Lamia Talya Ünsal ve Özgür Doruk Demiralp’ın Kodlama alanındaki projesi “Akıllı Tarım Sistemleri Uygulaması”

İstanbul Özel Bahçeşehir Doğa Ortaokulu öğrencisi Eda Çelik’in Tarih alanındaki projesi “1864 Büyük Çerkez Sürgününün Türkiye Çerkezlerinin Hafızasındaki Yeri ve Anma Biçimleri”

İstanbul Özel Güneşli Doğa Ortaokulu öğrencisi Alp Deniz Misilli’nin Matematik alanındaki projesi “Çarpsana Oyununda Ebob Bulma”

Özel Malatya Doğa Ortaokulu öğrencisi Elif Karapekmez’in Değerler Eğitimi alanındaki projesi “Tableti Bırak Örgüye Bak”

Antalya Bilim Doğa Ortaokulu öğrencisi Emre Deniz Çakan’ın Kimya alanındaki projesi “Doğal ve Biyouyumlu Aktif Oklusif Bantların Eldesi “

7-11 MAYIS FİNAL SERGİSİ BAŞARILARIMIZ

 Ankara Özel İncek Doğa Ortaokulu öğrencilerimiz Lamia Talya Ünsal ve Özgür Doruk Demiralp ve proje danışmanı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Sezer Çetintaş Kodlama alanında BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüşlerdir.

 Antalya Bilim Doğa Ortaokulu öğrencimiz Emre Deniz Çakan ve proje danışmanı Fen bilimleri öğretmeni Gül Merve Gençer Kimya alanından İKİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüşlerdir.

İstanbul Özel Güneşli Doğa Ortaokulu Alp Deniz Misilli ve proje danışmanı Matematik öğretmeni Merve Özkan Matematik alanında TEŞVİK ÖDÜLÜ kazanmışlardır.

 Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi üstün performanslarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

amcd6413 klqa1773 mxzr4801 rnyt7289 robs6920 uilc6762