Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü Öğrenci Motivasyonunda Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım ve Yenilikçi Nonformal Öğrenme Metotları adlı Avrupa Birliği Projesini yürütmektedir. (Proje No: 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik, Ocak 2016’da başlayan ERASMUS+ Programı kapsamında Ana Eylem 3 (KA3) İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri CESIE tarafından koordine edilen 3 yıllık bir projedir.

CARMA ortakları, 2020 yılına kadar erken okul terk oranını %10’dan alt bir orana ve 15 yaş altı okuma, matematik ve bilim alanlarındaki yetersiz öğrenme oranını %15’ten alt bir orana düşürülmesine eğitim ve karşılaştırmalı mayotik yaklaşım içerisinde nonformal tekniklerin ve mayotik yaklaşımların (RMA) kullanımını destekleyerek katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında Carma Öğretmen Değerlendirme Semineri 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Seminere Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye proje ortağı ülkelerden olmak üzere informal teknikleri uygulayan 23 öğretmen ve proje ortakları toplamda 35 kişi katılmıştır. Proje kapsamında okul ziyareti düzenlenmiştir.

Okul ziyaretinde Doğa Okulları Resim bölüm başkanı Serdar Özdemir, Resim öğretmenlerinden Erdinç Arslan Ebru atölye çalışması, Ekoloji öğretmenlerinden Dila Önen turşu yapımı atölye çalışması, Astronomi ve Uzay Bilim öğretmenlerinden Armağan Korkmaz astronomi atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

Seminer konuları;

Ortak ülkelerdeki okullarda yürütülen pilot faaliyetlere genel bakış ve elde edilen sonuçlar

Hedef gruplar üzerindeki pilot etkiden elde edilen temel değerlendirme bulgularının sunumu, öğrenme çıktıları, alınan dersler

Pilot deneyimler, kullanılan metodolojileri ve etki tanımlayıcılarını paylaşmak için öğretmenler ve proje ekibi ile grup tartışmaları

CARMA değerlendirme modelini kullanarak öğretmenin kendini yansıtması ve akran yansıtma faaliyetleri

Öğretmen geri bildirimine dayalı CARMA değerlendirme modeli için önerilen revizeler

Okul eğitimine ilişkin CARMA ilk politika önerilerinin sunumu.

CARMA Kapsayıcı Stratejilerin geliştirilmesinde öğretmen görüşleri

Film fuoriClasse’ın sunumu – Yönetmen Stefano Collizzolli, Zalab – Docs & More

Okul ziyareti (sanat sokak, astronomi sınıf ve ekoloji derslikleri) – işbirlikçi öğretim ve öğrenme Okul ziyareti iyi uygulamaların paylaşımı – demo derslerdscn2454 img_6287 img_6289 dscn2689 dscn2702 img_6494

Comments are closed.