img_5060img_5063

CARMA: Öğrenci Motivasyonunda Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım ve Yenilikçi Non-formal Öğrenme Metotları (Proje No: 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) ERASMUS+ Programlarından Ana Eylem 3 (KA3) İleriye Yönelik İşbirliği Projesi kapsamında olan ve Ocak 2016’da başlayıp 3 yıl süreyle devam eden CESIE tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Projesini Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ortak olarak yürütmektedir.

Proje öğrenciler ve öğretmenler arasında interaktif, karşılıklı etkileşimsel öğrenmeyi teşvik eden motivasyonu arttıran kapsayıcı yaklaşım ile non-formal öğrenme uygulamalarının ve işbirlikli yöntemlerin okullarda tanıtılmasını, test edilmesini amaçlamıştır.

Bu kapsamda projenin iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması için 2018-2019 Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 Ağustos 2018, 13 Ağustos 2018 ve 14 Ağustos 2018 tarihlerinde Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü ev sahipliğinde CARMA Projesi̇ Non-formal Tekni̇kleri̇n Öğreti̇mde Kullanımı Eği̇ti̇mi̇, Yenisahra Öğretmen Duriye Nuriye Endürüst Ortaokulu, Sare Selahattin Uzal Ortaokulu, Piri Reis Ortaokulu,  Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Müteferrika Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’’nde gerçekleştirilmiştir.

Eğitime Ataşehir İlçe Milli Eğitim’e bağlı 5 farklı okuldan farklı branşlardan 262 öğretmen katılmıştır. Eğitimler AB projeler Koordinatörü Zuhal Yılmaz Doğan, Proje geliştirme uzman yardımcısı Gizem Ağyüz ve Dilek Furuncu, Eğitim Teknoloğu Öykü Karahüseyinoğlu, Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Muammer Özkan ve Carma projesindeki nonformal teknikleri uygulayan Bilgisayar formatörü Serkan Solmaz, İngilizce öğretmeni Banu Yurtseven, Drama öğretmeni Deniz Devrim Şahin tarafından Algoritmik düşünme ile hikaye oluşturma, Uzman masa tekniği, Codemath ve Bilgisayarsız kodlama alanlarında eğitimler verilmiştir.

img_5117img_5163dscn3267dscn3225dscn3252

Comments are closed.