yeni-microsoft-powerpoint-sunusu

CARMA Final Konferansı bir başarı öyküsüydü!

‘’Eğitimde Mutlak Başarıya Ulaşabilmek adına İşbirlikli Öğrenmede Yol Haritası ’’ çağrısı ile CARMA Final Konferansı 4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlemiş ve katılımcıları çok etkilenmiştir.

Tam iki gün süren görsel, uygulamalı non-formal uygulama tekniklerinin alıştırmalarını içeren oturumlar Non-Formal Eğitim Tekniklerinin geleneksel okulların sınıflarında ne denli kolay, akıcı ve eğlenceli uygulanabileceğini öğretmenlere, okul müdürlerine ve diğer karar alıcılara hem açıklanabilmesi hem de kendilerinin bizzat içselleştirebilmeleri için mükemmel bir fırsat yakalamıştır. Açılış konuşmasını Flanderlerin Ulusal UNESCO ASPnet koordinatörü ve ‘’Eğitimin Gizemi’’ platformunun eş başkanı Stijin Dhert gerçekleştirdi.

Konferans sayesinde katılımcılar CARMA projesini, etkinliklerini, sürecini ve başarılarını öğrendiler ama her şeyden önce non-formal etkinliklerinin geleneksel sınıf ortamlarında günlük olarak nasıl kullanabileceklerini, müfredata nasıl yedirebileceklerini ve öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve katılımına eşsiz bir etkisi ile birlikte çok daha kucaklayıcı bir taktik olabileceğini kavradılar.

Öğretmenler proje sonuçlarından nasıl yararlanabilirler?

Hazırlık aşamasında, CARMA projesi ihtiyaç analizini yaparken Avrupa düzeyindeki verinin yanı sıra her ortak ülkenin ülke bazında verilerini de dikkate alarak erken okul terkine sebep olan etkenlerin analizini gerçekleştirdi. CARMA ihtiyaç Analiz Araştırması Raporu ilerdeki projenin amaçları ve etkinliklerine temel oluşturur. Proje uygulaması sürecinde öğretmenler için birçok pratik, eğlenceli, kolay ulaşılabilir başvuru materyali üretildi ve şu anda her okul ve öğretmen tarafından kullanılabilir. Söz konusu bu materyaller öğrencinin motivasyonunu ve katılımını artırmak, düşük başarıya çözüm bulmak adına sınıflarında işbirlikli öğrenme etkinliklerini nasıl uygulayacaklarını öğretmenler için adım adım gösteren bir rehber kitap/Neşeli Araçları barındırmaktadır.

Bu rehber kitap/Neşeli Araçlar sınıf uygulamalarına işbirlikli öğrenmeyi ve değerlendirmeyi taşımak için CARMA yaklaşımını kullanarak öğretmenlerin yeterliliklerinin ortak standartlarını belirleyen Öğretmen Yeterlilik Değerlendirme Modeli tarafından desteklenmektedir (her ikisi de proje web sitesindedir aşağıdaki linkten indirilebilir http://carma-project.eu/download-area/).

Sonuç olarak, CARMA ortaklarının üyeleri okullarda ve daha geniş okul topluluklarında işbirlikli etkinliklerin uygulanmasını desteklemek için bir dizi yararlı kaynakları araştırmış ve derlemiştir. Bu kaynaklar online/çevrimiçi Kaynak Bankasında toplanmıştır; öğretmenler işbirlikli öğrenme ve öğretme üzerine teorik kaynaklara ve işbirlikli değerlendirme metotlarını destekleyecek pratik ders planlarına ve etkinliklere bu bankadan ulaşabilirler.

Öğretmenler için Pratik Sonuçlar

CARMA Toolkit/Neşeli Araçlar: Öğrenci motivasyonunu ve katılımını artırmaya yönelik işbirlikli öğrenmeyi uygulamak için adım adım anlatan rehber

Öğrenme kiti öğrencilerle işbirlikli öğrenme etkinlikleri uygulamak ve NFL tekniklerini kullanarak sınıf alıştırmalarını yenilemek adına öğretmenler için adım adım anlatan rehber olarak hazırlanmıştır. Genelde 11 ve 16 yaş arasındaki öğrencilerle çalışan ilkokul, ortaokul ve Lise öğretmenlerini hedefler. Genelde diye vurgulamamızın sebebi daha ilerdeki bölümlerde açıklayacağımız gibi 18 yaş dolaylarındaki okul öğrencileri CARMA projesine katılmış olup onların deneyimleri ve ürünleri bu rehber kitabın gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Bu rehber kitabın temel amacı işbirlikli öğrenme yaklaşımlarını anlamayı desteklemek ve öğrenci motivasyonu, katılımını ve başarı düzeylerini artırmak için işbirlikli öğrenme etkinliklerini nasıl uygulanacağı üzerine adım adım anlatan bir rehber olmasıdır. Aynı zamanda Neşeli Araçlar/Toolkit orta öğretim sınıflarında özel ihtiyacı olan öğretmenleri hedefler; özellikle erken okul terk etme riskinde, düşük başarılı, dezavantajlı olarak betimlenen kargaşa ortamında öğretirken öğretmenlerin istediği işbirlikli öğrenmeyi nasıl tanıştıracağı üzerine pratik fikirleri verir.

Öğrenme kiti aynı zamanda geniş bir konu yelpazesinde ilk öğretmen eğitimini amaçlar. Ek olarak, okul müdürleri, okul liderleri ve okul eğitimindeki öğretmen kadrosu sınıfta eğitim zorluklarına odaklanmak, öğrenme ortamını zenginleştirmek ve çok daha geniş okul toplumunda olumlu bir etki yapmak için işbirlikli öğrenme ve alternatif NFL yaklaşımları tanıştırmak ve geliştirmek için Toolkit/Neşeli Araçlardan kaynak olarak kullanarak yararlanabilir.

Toolkit/Neşeli araçların iki sürümü mevcuttur: CARMA çalışması Öğrenme kiti tasarımına ilham veren okuyuculara büyük resmini veren ve farklı NFL tekniklerini tanıtan çok daha eksiksiz bir sürüm; daha kısa bir sürümü ise direk ana konuya değinir ve bizzat NFL tekniklerine odaklanır. Toolkit/Neşeli Araçlar İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Yeterlilik Değerlendirme Modeli

Öğretmenler için CARMA değerlendirme modeli sınıflarında NFL tekniklerinin kullanımı sayesinde öğretmenlerin becerilerinin ve öğrendiklerinin farkına varmalarını sağlar.

Bu araç bireysel düzeyde kullanılması öngörülmüştür fakat aynı zamanda sınıflarında NFL teknikleri uygulamak istediklerinde kendi becerilerinin gelişimini değerlendirebilmek için onları destekleyecek diğer öğretmenlerle birebir ikili iletişim metodu için de kullanılabilir. Model 4 ana yeterliliklerle organize edilmiştir(her yeterlilik ile ilişkin bazı yetenekler):

I. Kolaylaştırma ve özdenetim becerileri

II. İşbirlikli öğrenmede yeterlilikler

III. İşbirlikli değerlendirmede uzmanlık/bilgi birikimi

IV. Non-formal eğitimin kullanımı

Bu model gerçek bir sınıf uygulamasında tüm unsurları ile NFL’in ilkelerini yansıtırken öğretmenlere, okullara başarılı işbirlikli öğrenme ortamlarını anlama, betimleme ve uygulamak adına öğretmenin becerilerini ve yeterliliklerini ölçmek için bir çerçeve kurmalarına yardım edebilir.

Öğretmenler için Kaynak Bankası

Geniş ve ayrıntılı bir araştırma aşaması ve CARMA projesi takımının üyelerinin süregelen çalışması sonucunda işbirlikli etkinliklerin okullara ve daha geniş okul topluluklara taşınmasına destek verebilecek bir dizi yararlı kaynaklar derlendi.

Öğretmenler zaman içinde daha da detaylandırılıp güncellenecek olan Kaynak Bankasından işbirlikli öğrenme ve öğretme üzerine teorik kaynaklar, pratik ders planları ve etkinlikleri ve işbirlikli değerlendirme metodunu destekleyecek kaynaklar bulabilirler. Kaynak derlemesi farklı dillerde mevcuttur.

Güncel olarak 5 temel kategoride kaynaklar gruplanmıştır:

I. CARMA kaynakları

II. İşbirlikli öğrenme ve öğretmenin araştırılması (Teorik kaynaklar)

III. İşbirlikli öğrenme ve öğretmede ders planları ve etkinlikleri

IV. İşbirlikli değerlendirme metotları ve araçları
V. Ulusal dillerde kaynaklar.IV. İşbirlikli değerlendirme metotları ve araçları

Comments are closed.