yeni-microsoft-powerpoint-sunusu

CARMA Final Konferansı büyük bir başarıya imza attı!

‘’Eğitimde Mutlak Başarıya Ulaşabilmek adına İşbirlikli Öğrenmede Yol Haritası ’’ çağrısı ile CARMA Final Konferansı 4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlemiş ve katılımcıları çok etkilenmiştir.

Tam iki gün süren görsel, uygulamalı non-formal uygulama tekniklerinin alıştırmalarını içeren oturumlar Non-Formal Eğitim Tekniklerinin geleneksel okulların sınıflarında ne denli kolay, akıcı ve eğlenceli uygulanabileceğini öğretmenlere, okul müdürlerine ve diğer karar alıcılara hem açıklanabilmesi hem de kendilerinin bizzat içselleştirebilmeleri için mükemmel bir fırsat yakalamıştır. Açılış konuşmasını Flanderlerin Ulusal UNESCO ASPnet koordinatörü ve ‘’Eğitimin Gizemi’’ platformunun eş başkanı Stijin Dhert gerçekleştirdi. Konferans sayesinde katılımcılar CARMA projesini, etkinliklerini, sürecini ve başarılarını öğrendiler ama her şeyden önce non-formal etkinliklerinin geleneksel sınıf ortamlarında günlük olarak nasıl kullanabileceklerini, müfredata nasıl yedirebileceklerini ve öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve katılımına eşsiz bir etkisi ile birlikte çok daha kucaklayıcı bir taktik olabileceğini kavradılar.

Proje uygulamasından alınan dersler – Okullar çok daha kucaklayıcı olabilmek için ne yapmalılar?

Non-formal öğrenme teknikleri (NFL) uygulayarak çok daha kucaklayıcı okulların olabileceği gerçeğini;  sergilenen sınıf uygulamaları eşliğinde kanıta dayalı önerileri eğitimin müfredat karar alıcılarına sunabilmek CARMA projesinin amaçlarından birisidir. CARMA Katılımcı Stratejesi/Taktiği özellikle erken okul terkini önleyici ve öğrencilerin katılımını ve motivasyonlarını artırıcı yolları desteklemek adına farklı bakış açılarına odaklanarak öğretmenlere, okul müdürlerine ve yetkili otoritelere, karar alıcılarına bir dizi öneriler demeti sunar.

CARMA projesi öğretmenlerden, öğrencilerden, anne ve babalardan aynı zamanda okul yetkililerinden ve diğer öğrenim ve öğretim çevreleri, eğitim programı düzenleyicileri, öğretmenleri, öğretimi destekleyen ulusal politikacıları ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlardan analizi yapılmış nitel ve nicel veri topladı.

Non-formal teknikler ve işbirlikli değerlendirme tekniği olan RMA-Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım öğrenciler arasında olduğu kadar öğretmenler arasında da ortaklaşa çalışmanın eşsiz etkisini kanıtlamıştır. Farklı NFL tekniklerinin sınıflarda uygulanmasının ardından hem öğretmenler hem de öğrenciler sınıflarında ve çok daha geniş okul çevresinde bu tekniklerin günlük deneyimleri için mucizevi bir kazanç olduğunu fark etmişlerdir. Projenin hedef grubu olan öğretmenler ve öğrenciler NFL tekniklerini ve bir değerlendirme aracı olan RMA içeren son derece yararlı önerileri okul eğitimine dâhil ederek CARMA proje ortaklarına çok temel bir ürün sağlamışlardır.

CARMA Stratejisini sınıf uygulamalarına ve okul ortamına dâhil edebilmek için somut öneriler

Otoriteler, kural koyucular, öğretmenler ve öğrenciler eğitim politikasında ne yapmalılar:

 • NFL uygulamasının kazançları konusunda farkındalığı artırmak
 • Öğretim programına NFL tekniklerini dâhil etmek
 • Okullarda atölye çalışmaları düzenleyip NFL uzmanlarına başvurmaları konusunda okulları cesaretlendirmek
 • Ders kitapları dâhil olmak üzere öğretmen eğitiminde/formasyonunda NFL tekniklerini zorunlu ders haline getirmek
 • Sahaya inme politikasının uygulanmasına izin verilmeli (öğrenci ve öğretmenlerin öğütleri araştırılmalı, değerlendirilmeli)
 • Öğrenme atmosferinin değiştiği öğretme ve öğrenme içeriği ile ilgili daha esnek bir müfredatı tanıtmak
 • Daha ortaklaşa ya da ikili öğretimin tanıtıldığı ve bir sınıftaki öğrenci sayısının düşürüldüğü bir sınıf düzeni kurgulamak
 • Öğrencileriniz değerlendirmesi konusunda odaklandığınızı değiştirerek yenileyin örneğin ödeve, alıştırmalara ve imtihanlara çok daha az önem verin fakat işbirlikli öğrenme yöntemleri içeriğindeki kavrama ve katılıma önem verin
 • Öğrenmenin bilginin tekrardan üretmek yerine etkin ve yaratıcı bir süreç olduğundan emin olun
 • Öğretmenleri, öğrencileri, anne ve babaları eğitimi nasıl yenileyebiliriz tartışmasına etkin olarak katın.
Eğitim kuruluşlarının okul yöneticileri ve liderleri ne yapmalı:

 • NFL teknikleri ve RMA konusunda çok iyi bilgi edinmeli
 • Anne ve babalara, öğrencilere, öğretmenlere(eğitmenlere) ve ortak kuruluşlara bilgi sağlamalı
 • Öğretmenlerini NFL tekniklerini uygulama konusunda yüreklendirmeli
 • Okullarında eş ile öğrenme/akran etkileşimi ile öğrenme örneğin öğretmenlerin birbirinden öğrenmesi konusunda cesaretlendirmeli
 • Disiplinler arası projeleri geliştirmeli
 • Toplum kökenli problemlerin çözülmesi adına bir platform sağlamalı
 • Okulda RMA/NFL teknikleri üzerine öğretmen eğitimleri düzenlemeli
 • NFL tekniklerinin uygulanmasına destek vermek için okul koordinatörleri ile irtibatta olmalı
 • Çok daha esnek bir okul ortamı sağlamalı (örneğin karar verme ve zaman yönetimine ilişkin)
 • Yüz yüze ve küçük gruplar içinde öğretimi desteklemeli
 • Alternatif öğrenme ortamı sağlamak adına sınıf düzenini değiştirmek için öğretmenlere izin vermeli
 • Öğretmen kadrosunu NFL konusunda bilgi ile donatmalı
 • Okul misyonunu/vizyonunu NFL teknikleri ile bütünleştirip ‘’NFL’in elçisi’’ olmalı
Öğretmenler NFL metotlarını ve değerlendirme aracı olan RMA’yı sınıf ortamlarına taşımaları tavsiye edilir çünkü:

 • öğrencilerini öğrenme sürecine rahatlıkla dahil edebilirler ve etkin olarak uygulamalara katılmaları için heveslendirebilirler
 • öğrencilerini fikirlerini ve görüşlerini ifade etmeleri için yüreklendirebilirler
 • öğrenciler arasında olduğu kadar öğretmenler ve öğrenciler arasında da ortaklaşa çalışmayı teşvik edebilirler
 • topluluk oluşturma süreçlerine odaklanabilirler
 • tepeden aşağıya eğitimden ve öğretmen merkezli öğretimden kaçınmalılar (konu anlatımı )
 • öğrencilerinizin yetkilendirilmesini öğretimin merkezine koyun
 • “bir dizi başarı seti’’ veya ‘’müfredatı takip etme’’ öğretimin temel amacı yapmak yerine öğrenme sürecine öğrencilerin etkin katılımını sağlayın

 

Comments are closed.