IN2STEAM Uluslararası Bilim Günü

İlköğretimde Kapsayıcı STEAM Öğreniminde Politikalar, Uygulamalar ve Nitelikler projesi çerçevesinde organize edilmektedir.

Kapsayıcı STEAM ile Yeni Nesil Kız Çocuklarına İlham Vermek İlköğretimde Öğrenme (IN2STEAM)

Avrupa’nın bilgi ekonomisini büyütmek ve yirmi birinci yüzyıl için gerekli gelecek neslin yenilikçi kişilerini yetiştirmek için STEM becerilerine olan talebin artmasına karşın, son 5 yılda STEM konularına olan ilginin azaldığı görülmüştür (EU Schoolnet). STEM’de kadınların yeterince temsil edilmemesi, mezunların neredeyse %60’ının kadın olduğu, ancak kadınların bilim insanlarının/mühendislerin %33’ünden daha azını oluşturduğu gerçeğiyle vurgulanmaktadır. Durumu ortaya koyan etmenler, fen konularının öğretilme yolları, öğrencilerin fen eğitimine yönelik tutumu üzerindeki etkisi ve motivasyonu ile bağlantılıdır. AB, disiplinler arası öğrenme ve ortaklıklara duyulan ihtiyacın yanı sıra STEM’de öğrenme motivasyonu ve deneyimine dayalı temel becerilerin ve yeni metodolojilerin edinilmesine dikkat çekmektedir. Sanatı ve diğer disiplinleri daha tanıdık STEM modeline dâhil eden sektörler arası yaklaşımlar, genç kızların STEM alanlarına katılımını ve yaratıcılığını kolaylaştıracaktır.

Bu ihtiyacın farkında olan IN2STEAM, ilköğretimde STEAM öğrenimini (sanat+ tasarım ilkelerini fen eğitimine uygulayarak) bütünleştiren yenilikçi bir eğitim yaklaşımını, cinsiyet kapsayıcı yöntemler ve kaynaklar aracılığıyla eğitimde klişe olmayan seçimleri ve bu yolla daha fazla kız çocuğunu STEM alanlarına çekmeyi amaçlar. Yirmi birinci yüzyıl eğitim stratejisi olarak proje, çocukların STEAM’deki temel becerilerini (yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi) artırmayı ve öğretmenlerin gerçek dünya bağlamını kullanarak disiplinler arası sanat ve bilim kavramlarını etkili bir şekilde öğretmek için yeterliklerini geliştirmeyi ve ilkokullarda daha yaratıcı ve işbirlikçi öğrenme ortamlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. IN2STEAM tarafından test edilmiş yaklaşımın uygulandığı genç kızlar üzerindeki etkiyi ölçmek için ortaklık tarafından etkili bir değerlendirme davranış değişikliği modeli (BAM) oluşturulmuştur.

Uluslararası Bilim Günü “Geleceği Şekillendir: Kariyer Gelişiminde Öğrenci Yönelimli STEAM Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme”, eğitim sektöründen çeşitli paydaşların katıldığı uluslararası bir konferansta proje çıktılarını ve araçlarını sunmayı amaçlamaktadır.

Etkinlik İstanbul Bilgi Üniversitesi evsahipliğinde ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Bilim Günü Konferans Tarihi ve Yeri

4 Haziran 2022 Cumartesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü

Emniyettepe, Kazım Karabekir Cd. No:2/20, 34060
Eyüpsultan/İstanbul TÜRKİYE

Uluslararası Bilim Günü’ne katılım için aşağıdaki linklere tıklayınız:

Sözlü/Poster Sunum Başvuru Formu (TR)

Sözlü/Poster Sunum Başvuru Formu (EN)

İzleyici Başvuru Formu

IN2STEAM projesinin web sitesi: https://in2steam.eu/