Hayat boyu Öğrenme Programı’nın (2007-13) hedefi her türlü eğitim seviyesinden kişilere değişik programlar kapsamında kendi eğitim kalitelerini geliştirerek bulundukları ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek, toplumun iş sahası ve sosyal uyum konusunda genişlemesine yardımcı olmaktır. Bu hedeflere varmak için özellikle eğitim sistemleri arasındaki işbirliğini, değişimi ve hareketliliği güçlendirip, uluslararası platformda kişilerin başarılarının artmasını sağlamaktır.anonymous online casino

Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında değişik özel programların yanı sıra servis alanımıza dâhil olan dört sektörel program yer almaktadır: Comenius Programı, Erasmus Programı, Leonardo Da Vinci Programı ve Grundtvig Programı. Daha detaylı bilgi için bkz. http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-%c3%b6%c4%9frenme-program%c4%b1

Comenius Programı, okul eğitimi ile ilgili bir programdır. Lise son sınıfa kadar okul eğitimindeki herkesi ve ayrıca bu eğitim ile alakalı olan resmi ve özel, bu eğitim seviyesini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tüm kurumları kapsar.

Hayat Boyu Öğrenme programı iki temel gruba ayrılmaktadır: Merkezi Projeler- Komisyon Merkezli Eylemler ve Ülke Merkezli Eylemler (Ulusal Ajansa sunulan Projeler).

Merkezi Projeler- Komisyon Merkezli Eylemler (Brüksel’e sunulan Projeler) için programla ilgili projenin koordinatörleri önerilerini Komisyona sunar ve Komisyon – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) değerlendirmesini yaparak finansal destek miktarını belirler.  Comenius Multilateral Projects (Çok Taraflı Projeler),  Comenius Multilateral Networks (Çok Taraflı Ağlar) ve Comenius Accompanying Measures (Comenius Üst Düzey Program) bu grubun altında yer alan eylemlerdir.  http://ec.europa.eu/education/llp/actions_en.htm

Beş merkezi projemizden ERKEN ANLATALIM DOĞA İLE KALKINALIM-SUSTAIN projesi Comenius Multilateral Projects, yine ÇOK DİLLİ BÜTÜNLEŞME İÇİN ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ-TC4PI projesi Comenius Multilateral Projects,  DOĞA KONSEPTLİ EĞİTİM MODELİNİ YAYGINLAŞTIRMA-KEYS Comenius Accompanying Measures, ve TAKIM ÇALIŞMASI, EĞİTİM VE TEKNOLOJİ PLATFORMU- TTT NET adlı proje Comenius Multilateral Networks eylemlerine aittir.

Hayat boyu Öğrenme Programlarının sektörel programları yanında, bu programların tamamı ile ilişkili yatay bir program olarak Transversal Program oluşturulmuştur.  Program dört anahtar faaliyet içerir; Politika işbirliği ve yenilik, Diller, Bilgi işlem teknolojileri,  Proje sonuçlarının yayma ve yaygınlaştırılması. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİK YANSIMALAR-NTSE projemiz Key Activity 3 ICT-Bilgi İşlem Teknolojileri kategorisinde yer almaktadır.

Ülke Merkezli Projeler (Ulusal Ajansa sunulan Projeler) uygulanabilmesi ve finansal destek için başvurular Ulusal Ajanslara yapılır. Comenius Okul Ortaklıkları bu eylemlerden bir tanesidir ve Doğa okullarında başarıyla yürütülmektedir. Öğrenciler ve öğretmenleri hedef alan program, ortak öğrenme stratejileri geliştirme amacıyla okullar arasında en fazla iki yıl devam eden projeler olarak gerçekleştirilir.

Projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında e-twinning sistemi büyük rol oynamaktadır. eTwinning,  Avrupa´daki okulların oluşturduğu bir topluluktur.  Katılımcı tüm ülkeler kayıt olabilir ve birbirleri ile tanışmak, fikir paylaşımında bulunmak, uygulamaları görmek ve çevrimiçi yürütülen projelere katılabilmek için e-twinning çevrimiçi araçlarını kullanabilir.

Sunum dosyamızı görüntülemek için tıklayınız.

Sunum Videoları

https://lekarnaslo.com/kamagra-zele-brez-recepta-online/cialis generika erfahrung

Precedentemente derivato dagli psicologi, la regola delle tre date non funziona più: oggi una cialis prezzo ha bisogno di quattro riunioni per determinare se un uomo è adatto per lei. Ma per sesso con un nuovo partner, una moderna ragazza media “matura” solo dopo la quinta data.

no account casinos

https://www.eliminarlacelulitisencasa.com/11-egenskaper-som-riktiga-man-alskar-hos-en-kvinna/